Menü
Uzunköprü Evliyaları

Uzunköprü Evliyaları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kum Baba Türbesi Uzunköprü yöresinin alınması sırasında şehit olan Serdengeçti Türk akıncısı. 1357. Kırk Erenler, serden geçti akıncılar, Rumeli’ne geçtiklerinde, atının heybesine kum doldurup, yakın savaşlarda düşman askerinin gözlerine hışımla...

Gazi Turhan Bey Türbesi

Gazi Turhan Bey Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Uzunköprü – Kırkavak köyü Gazi Turhan bey, tüm Osmanlı ve Bizans kayıtlarında Paşayiğit Beyin oğlu Turhan Bey olarak geçer. Ömerbey köyünde doğmuştur. Babasının yanında yetişmiştir. Dünyaca Mora fatihi...

Şeyh Bedreddin Simavi

Şeyh Bedreddin Simavi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Şeyh Bedreddin Simavi, Edirne yakınlarında, bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi olarak 740/ 1339 ile 770/ 1368 arasında değişen tarihler gösterilmektedir. Babası Selçuklu Sultanı...

Vahdeti Osman Efendi

Vahdeti Osman Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – merkez – seyyidler mezarlığı Aslen Üsküp’lü olan Osman Vahdeti Efendi, İsmail Hakkı Bursevi’ye Üsküp’te görev yaparken intisap etmiş ve onunla birlikte Köprülü, Ustrumca ve Bursa’ya gitmiştir. Bir müddet...

Atpazari Osman Fazli Efendi

Atpazari Osman Fazli Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

kıbrıs  – magosa 19 Zilhicce 1041/7 Temmuz 1632 tarihinde Şumnu’da doğmuş olan Atpazari Osman Fazli Efendi, ilk bilgilerini babası Seyyid Fethullah Ziyade’den almıştır. Osman Fazli, on yedi yaşına kadar Şumnu’dan...

Edirneli Hüseyin Kudsi Efendi

Edirneli Hüseyin Kudsi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

istanbul – fatih – ismet efendi mescidi Hüseyin Kudsi Efendi, Edirne’de Şehabeddin Paşa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Karinabadlı Sinan Ağa’nın mahdumudur. İlk zamanlar Bat Pazarı’nda bir dükkan açmış, ticaretle uğraşmıştır. Bu...

Bedreddin Baba

Bedreddin Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyh Bedreddin Efendi (ö. XVI. asır), “Bedreddin Baba” demekle meşhür olup, Sultan II. Bayezid devri (1481-1512) süfilerindendir. Hace Yakub Çerhi (ö. 851/ 1447)’nin halifesi Şeyh Molla Abdullah İlahi (ö. 896...

Hacı Mustafa Tekfurdaği

Hacı Mustafa Tekfurdaği

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hacı Mustafa Efendi, aslen Tekirdağlı olup, Edirne’de ikamet etmiştir. “Helvacı Baba” olarak da tanınan Tekfurdaği, Pir Nureddin Cerrahi (1133/ 1721)’nin halifelerindendir. Hacı Mustafa Efendi’nin Nureddin Cerrahi’ye intisab edişi kaynaklarda şöyle...

Mestçi Ali Rumi Efendi

Mestçi Ali Rumi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne’de dünyaya gelen Mestçi Ali Efendi, Hocazade Ahmed Hilmi’nin mezkur eserinde verdiği bilgiye göre, zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra Ramazan Mahfi Efendi (ö. 1025/1616)’ye intisab ederek onun vasıtasıyla batıni ilimlerde...