Menü
Muslihiddin bin Alaüddin Cerrahzade

Muslihiddin bin Alaüddin Cerrahzade

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Şeyh Şücaeddin Dergahı Osmanlı âlimlerinden ve meşhur velîlerden. İsmi, Muslihiddîn bin Alâüddîndir. Cerrahzâde diye meşhur olmuştur. 1495 (H.901)’de Edirne’de doğdu. 1575 (H.983) senesinde Edirne’de vefât etti....

Bahaeddin Bin Lütfullah

Bahaeddin Bin Lütfullah

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi Mevlânâ Behâeddîn bin Şeyh Lütfullah‘tır. Doğum târihi kaynaklarda bulunamamıştır. 1490 (H.895) senesinde Edirne’de vefât etti. Babası Şeyh Lütfullah, Hak yolu yolcularının rehberi ve helâke...

Pamuk Kadı – Abdüllatif Efendi

Pamuk Kadı – Abdüllatif Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  edirne – merkez – kasımpaşa camii Anadolu’da yetişen İslâm âlimlerinden ve büyük velîlerden. İsmi, Abdüllatîf olup, “Pamuk Kâdı” diye tanınmıştır. Kastamonu vilâyetinden olup doğum tarihi bilinmemektedir. 1532 (H. 939)...

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Sultan cami yakınındaki Sıbyan mektebinde Osmanlı Devleti şeyhülislâmlarından ve velî. Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1495 (H. 900) senesinde Edirne’de vefât etti....

Maksud Baba

Maksud Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ankara – Muhterem bir kişi olduğu belirtilen Maksud Baba hakkında araştırmalara rağmen çok doyurucu bir bilgi edinilemedi. Sadece Mehmet KÖKREK/İSMEK EL SANATLARI-14 ismiyle Osmanlı mezar taşlarıyla ilgili “Taş” ile “Yazı”yı...

Aşcı Yahya Baba

Aşcı Yahya Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – 2. Beyazıd caddesi Doğum ve vefât târihi belli değildir. Hayâtı hakkında kaynaklarda bir bilgi yoktur. On beşinci asırda yaşamıştır. Tunca kenarında Sultan Külliyesinde aşçı başılık yapardı. Pişirdiği güzel...

Kız Evliya – Hatice Sultan

Kız Evliya – Hatice Sultan

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Kırkpınar Yağlı güreş alanı yanı .Osmanlı-Rus harbinde Rusların Edirne’yi işgal sırasında, Sarayiçi’ndeki Adalet Kasrı’nın olduğu yerde Rus askerleri bizr kıza saldırarak tecavüz ederler. Ölümü ile ilgili çeşitli söylentiler...