Menü
Abdülfettah Enisi Türbesi

Abdülfettah Enisi Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – Merkez – Gazi ilkokulu yanı Abdulfettah Enisi Hazretlerinin (v.1845) kabri, Mahallebaşı – Gölbaşı semtleri arasında Gazi İlk Öğretim okulunun yanındadır. Milletvekili Muhyettin Aksak, Yakutiye Belediye başkanlığı döneminde çevre...

Derviş Hacı İbrahim Ağa

Derviş Hacı İbrahim Ağa

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – derviş ağa camii Hacı Bektaş oğlu Derviş Hacı İbrahim Ağa 17. yüzyıl sonu 18.yüzyıl başlarında hayat sürmüş, Erzurum’un yetiştirdiği, sanatkar ve kundura işleriyle uğraşan bir sofidir. Derviş Ağanın...

Ebu İshak Kazeruni Türbesi – Erzurum

Ebu İshak Kazeruni Türbesi – Erzurum

Bu yazı sabitlenmiştir.

Erzurum – Merkez – Tebriz kapısı ulu cami karşısında Ebu İshak Kaziruni’nin kabri, Tebriz kapısında, Ulu Camii karşısında kale burcunda bulunmaktadır. Çin, Hindistan, İran ve Anadolu’da İslamiyetin yayılmasında büyük hizmeti...

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum -Palandöken dağının Şığveler eteğinde şehre hakim bir mevkide. Abdurrahman Gazi şehrin İslam orduları tarafından fethi sırasında, bir rivayete göre Habib ibni Mesleme’nin, bir rivayete göre de İyaz İbni Ganem’in...

Süleyman Zati Efendi

Süleyman Zati Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – keşan Anadolu velîlerinin büyüklerinden. Aslen Geliboluludur. Keşan’da ikâmet ettiğinden, Keşanlı Süleymân Zâtî diye meşhûr oldu. Zâtî mahlasıyla söylediği şiirleri pek hoştur. Doğum târihi ve yeri kesin olarak belli...

Neşati Ahmed Dede

Neşati Ahmed Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Muradiye camii XVII. asır Mevlevi sufi ve şairlerinden olan Neşati‘nin asıl adı Ahmed’dir. Hayatı hakkında kaynakların verdiği bilgiler oldukça sınırlıdır. Çok nadir olmakla beraber bazı kaynaklarda adının “Süleyman”...

Recep Enis Dede

Recep Enis Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

  edirne – muradiye camii Asıl adı “Receb” olan Enis Dede, Edirne’de dünyaya gelmiştir. Babası, Derviş Halil Efendi adında, Gülşeni tarikatına mensup bir sipahidir. Enis Receb, çocukluk yıllarında İbrahim Efendi...

Ramazan Halife

Ramazan Halife

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne velîlerinden. İsmi Ramazan Halîfe‘dir. Edirne’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1520 (H.926) târihinde Edirne’de vefât etti. Ramazan Halîfe, tasavvuf yoluna girip, bir müddet riyâzet, nefsin isteklerini yapmamak ve mücâhede, nefse...

Dizdarzade Ahmet Efendi

Dizdarzade Ahmet Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – merkez – Sarıcapaşa (Kilerci Yakup, Hızırağa) Mahallesi, Eski Tophane, Kıyık Caddesi’nde Tophane Bayırı’nı çıkarken solda, yarısı gömülmüş tarihi çeşmenin yanındadır. Osmanlı devri âlim ve velîlerinden. Karaman’da doğup yetişti. İlk...