Menü
Hacı Rasim Baba

Hacı Rasim Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – dutçu köyü Kadiri tarikatından üveysi meşrepli Rasim Baba (1908-1990) diye anılan Hacı Rasim Platin Hazretleri şehir merkezine 18 km. mesafede bulunan Uzunahmet köyünde dünyaya gelir. Babası Hüseyin Efendi...

Hacı İbrahim Baba

Hacı İbrahim Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

ERZURUM – HACI İBRAHİM BABA CAMİİ Hacı İbrahim Baba’nın (v.1930) kabri şerifi, Kırmacı Mahallesi Halit Paşa caddesi mezarlık sokaktaki kendi adını taşıyan Hacı İbrahim Baba Camii bahçesindedir. Bahçede üç adet...

Ketencizade Mehmet Rüşdi Efendi

Ketencizade Mehmet Rüşdi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – asri mezarlığı Ketencizade Mehmet Rüşdi Efendi (1834-1916) Erzurum’da dünyaya gelir. Babası Bekir Efendidir. Ailesi keten bezi ticaretiyle uğraştığından, Ketencizade namıyla tanınır. Döneminin kurra hafızlarındandır Erzurum medreselerinde eğitim görür,...

Abdürrezzak Ali Efendi

Abdürrezzak Ali Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Abdürrezzak Ali Efendi (1842-1907) Erzurum’da dünyaya gelir. Babası Erzurum Nakib-ul-eşrafından olup, seyyidlerden Gadayizade Muhammed Efendidir. İlimde çok kuvvetli olduğundan, İlmi mahlasını kullanmaktadır. Abdürrezzak Efendi tahsil çağına gelince, ilk önce ağabeyi...

Solakzade Ahmet Tevfik Efendi

Solakzade Ahmet Tevfik Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – asri mezarlığı Erzurum’da dünyaya gelen Solakzade Ahmet Tevfik Efendi (1816-1893)’nin, büyük alimlerden ve Esat Paşa Şeyhi (Nakşibendi halifesi) müntesiplerinden olduğu söylenir. Büyük müftü merhum Sadık Efendi’nin dedesidir. Dört...

Timurtaş Baba

Timurtaş Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum  – gürcükapı caddesi Habib Baba Türbesinde Timurtaş Baba’nın  ölüm yılı belli değildir. Kendisinin büyük velilerden olduğu, kitabesinde, “Sultan-ı Müellifinden ve Kut-bul arifin-gavs-ül vasilin (Gerçeğe, marifete ermiş olan kamillerin başı) Timurtaş...

Habib Baba Türbesi

Habib Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum  – gürcükapı caddesi  XIX. yüzyıl mutasavvıflarından Habib Baba (v.1847) aslen Hindistanlıdır. Babası ile birlikte Bitlis’e gelip Uşşaki Ali Baba’ya talebe olur. Kısa zamanda yetişip kamil bir veli haline dönüşür...