Seyyidet Fatıma

tarafından
86
Seyyidet Fatıma

O, efendilerin lideri oğlu efendimiz imam el-Hüseyin’in kızı olan Leydi Fatima’dır, Ali b. Ebû Taleb (hepsinden memnun olabilir).Dindar ve parlaktı. Anneannesinin gururunu, kararlılığını ve çekingenliğini Fatma el-Zahra’ya itaatkar bir tavırla yansıttı. Annesi, Resulullah’ın Sahabelerinden biri olan Cennet’i müjdeleyenlerden biri olan Umm Is-haq bint Talha b. Abdullah’tır; Sevgili Peygamberimiz ﷺ ona Talha el-Khayr diyordu. Umm Is-haq, el-Hasan’ın karısıydı. Ölmeden önce kardeşi El-Hüseyin’den evlenmesini istedi ve Leydi Fatima’yı canlandırdı.

Leydi Fatima’nın el-Medine el-Munawarra’da 40 AH’da doğduğu bilinmektedir. Babasının evinde yetiştirildi ve ilahi bir şekilde en iyi özelliklere ve bütünlüğe sahipti. Babasının haysiyetini, cesaretini, el becerisini, bilgiyi, cömertliği ve açık tutumunu miras aldı; Güzellik ve mükemmellik, iffet, alçakgönüllülük ve nazik kıyafet içinde bir Mohammedan yetiştirme vardı. Nimetlendirilmiş bir ağaç gibiydi, yerdeki kökleri sağlamdı ve gökyüzündeki dalları yüksekti, meyvesini Rabbinin izniyle cömertçe dağıtıyordu.

İbrahim El Hasan, İmam Ali’nin torunu olan ikinci baba kuzeni el-Hasan ile evlendi. Ona Abdullah el-Mahd (Rabbine samimi bağlılık) ve (asil ebeveynlik) ve üçüncü İbrahim el-Kaamar ve El-Hasan’ı verdi. Kocasının ölümünden sonra bütün evlilik tekliflerini reddetti, ancak annesi daha sonra evlendiği Affan’ın evlilik önerisinin oğlu olan Osman’ın oğlu olan Abrullah’ı kabul etmeye çağırdı; Ona Muhammed ve El-Qasim verdi.

Leydi Fatima, erdemli ve cömert idi. Yezid onu ve onun arkadaşlarını (Ehlibeyt’ten) babası El-Hüseyin’in şehit olmasından sonra Medine’ye gitmek üzere kendisi için hazırlandığında onlarla birlikte dürüst bir adam gönderdi. Şam halkından ve bir atlı birliğinden şehre girene kadar onlara eşlik ettiler. Fatima kızkardeşi Sakina’ya, “Bu adam bize iyi geldi” dedi. Ona verecek bir şeyin var mı? ”

Sakina, “Allah’a göre! Bu iki bilezik dışında hiçbir şeye sahip değiliz. ”

Böylece ona bilezik gönderdi, fakat onlara geri döndü ve “Allah’ındır! Yaptığım şeyleri Allah’ın hatırı için yapmadıkça ve Allah Resûlüne akrabalık bağlamında yapmadım “dedi.

Leydi Fatima yetimlere baktı. Bu nedenle ona “yetimlerin annesi” deniyordu. Hukuk felsefesi, rivayet ve hadis biliminin seçkin akademisyenlerindendir (Peygamber gelenekleri). Babasından, Hüseyin ve teyze Teyze Leydi Zaynab’den öğrendiği güvenilir hadis ileticisi olarak görüldü. Bilal bin Rabah, Abdullah b. Abbas, Asma ‘bint Umays ve’ Aisha bint Ebû Bekr (müminlerin annesi) hadislerini gönderdi. Ebu Davud, el-Tirmizi ve İbn Mace ve diğerleri (onlardan razı olsunlar), ondan raporlar ilettiler.

Om 110 AH’da öldü.

Address: