Aslan Baba

0
123

Aslan Baba ziyâreti…

Ahmet Yesevi Hazretleri’nin Şeyhi,yâni Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in gönderdiği hurma, hırka emanetini 6 yaşındayken Ahmet Yesevi Hazretlerini Kuddise sirruhu bulup ona teslim eden zat. Selmân-ı Farisî Hazretleri’nin torunlarından.

Selmân-ı Farisi Hazretleri uzun yaşadığı için bu zat o emanetleri Ahmet Yesevi Hazretlerine getirdi ve zâhiri Mürşidi olarak ta Yusuf Hemedâni Hazretleri’ne onu yönlendirdi.

Türkistan şehrine 70 kilometre mesafede Otrar (eski adı Farab) denen mahalde kendisi 3 tane şakirdiyle beraber meftun bulunuyor. Timurlenk üzerine türbe yapmıştır Ruslar onu yıksalar da sonradan yeniden tamir edilmiştir. O türbesinde ziyaret edildi.

Cuma namazı Türkistan’da Asanbay Camii Şerifi’nde kalabalık bir cemaatle birlikte eda edildi. Cumadan sonra okunan aşr-ı şerife kısaca mânâ verildi, oradaki hocaefendi cemaate tercüme etti.Akabinde cemaatle müsâfaha edildi

Address: