Cumartesi, Şubat 4, 2023

Sukuti Dede

0
Çanakkale - Gelibolu Sükuti Dede, evliyadan Muhammediye sahibi Yazıcızade Muhammed Efendi'nin hemşehrisidir, yani Geliboluludur. Gelibolu Mevlevîhanesinde Burhaneddin Efendi'nin şeyh bulunduğu zamanda soyunmuş (derviş tabiri ile...

Ağazade Muhammed Hakiki Dede

0
Çanakkale - Gelibolu - Gelibolu Mevlevihanesi Yeniçeri Ağası Kara Hasan Ağa'nın oğlu olarak, Gelibolu'da doğan Muhammed Hakiki Dede, I. Bostan Çele­bi zamanında malını kardeşine...