Çarşamba, Mart 3, 2021

Mustafa Manevi Efendi

0
adres

Nakkaş Baba

0
İstanbul - Kuzguncuk - Nakkaş Baba Mezarlığı Türbe, Nakkaş Baba Mezarlığının caddeye açılan üç kapısından, Beylerbeyi tarafındaki merdivenli kapıdan girildiğinde, merdivenler...

İbrahim Hayrani

0
 

Himmet Efendi

0
İstanbul - Üsküdar - Çiçekci camii haziresinde Sefine-i Evliya yazarı, Huseyin Vassaf Bey, Şeyh Himmet Efendi için şu bilgiyi vermiştir: “HimmetEfendi, Bolu’da, 1018 (1609) tarihinde...

Cennet Mehmet Efendi

0
İstanbul - Üsküdar'da Aziz Mahmud Hudai camii giriş kapısının hemen karşısında Cennet Efendi’nin asıl ismi Mehmet Fenâyî’dir. Tophaneli Kâtip İshak Çelebi’nin oğludur. Kendi dahi kâtip...

Asadar Baba

0
İstanbul - Üsküdar'da Feyziye Hatun camii'nin avlusu yanında ve Selânikliler Sokağı'nın sol tarafında ve iki çatallı ulu bir çınar ağacının yanındadır. Türbede Celveti sikkeli bir...

Ali Behçet Efendi

0
 

Abdurrahman Gazi

0
adres

Ahmed Bukai

0
adres

Ahmed Raufi Üsküdari

0
İstanbul -Üsküdar'da Sinan Paşa camii haziresinde İstanbul'da yetişen evliyânın büyüklerinden ve seyyiddir. 1653 (H.1063) senesinde İstanbul'da doğdu. Seyyid Ahmed Efendi, asrının büyük...