Pazar, Ekim 17, 2021

Şeyh Süleyman el-Kuri (k.s)

0
Şeyh Süleyman Efendi, takriben Hicri 1205 (m. 1790) senesinde Bingöl merkeze 20 km. uzaklıkta bulunan Kur (Dikme) köyünde dünyaya gelmiştir. Aile, kendilerini Seyyid olarak...

Şeyh Ahmed Halifani (k.s.)

0
Şeyh Ahmed Halifanî, 1805 yılında eski ismi Kanireş olan şimdiki Karlıova İlçesinin Halifan köyünde doğmuştur. Halifan ailesi çevrede ilim ve edeb konusundaki hassasiyetleri ve...

Şeyh Abdullah Melekani (k.s.)

0
Melekan, günümüzde Solhan ilçesinin sınırları içerisinde yer alan bir köydür. Aile, “Male Kal” isimli bir âlimin neslinden gelmektedir. Male Kal’ın esas adı Molla Mustafa’dır....

Seyyid Muhammed Kadri Hazin (k.s.)

0
Anadolu velîlerinden. 1898 (H.1316) senesinde Cizre'de doğdu. Babasının ismi Seyyid Hâşim'dir. Babası ve annesi Peygamber efendimizin mübârek neslindendir. İlim öğrenme çağı gelince, Muhammed Hazîn...

Korganlı Mehmet Akkiraz Hoca

0
Korganlı Mehmet Akkiraz Hoca'nın kabri şerifi ; Ordu - Korgan'da Ulu camii yankınında. Silsile-i Şerifi Yöre...

Mevlana Hüsameddin Parsa-i Belhi

0
Hace Alaeddin Attar hazretlerinin halifelerindendir.  Başlangıçta Şah-ı Nakşibend hazretlerinin kabulü ve sohbetiyle müşerref oldu. Daha sonra Hace Bahaeddin Nakşibend hazretleri, terbiye işini...

Hace Ebu Nasr Parsa (k.s.)

0
Hace Muhammed Parsa hazretlerinin oğludur Lakapları Burhaneddin ve Hafızüddin'dir.  Mevlana Camî, Nefehatü'l-Üns'te onu şöyle anlatır: "Hace Ebu Nasr Parsa hazretlerinin şeriat ilimleri...

Mevlana Arif Dikgerani

0
Seyyid Emir Külal hazretlerinin dört halifesinden ikincisidir. Hezara kasabasına bağlı Dikgeran köyünde doğdu ve orada vefat etti. Dikgeran, Buhara'ya 9 fersah uzaklıktadır. ...

Emir Hamza

0
Seyyid Emir Külal hazretlerinin ikinci oğludur. Emîr Külal hazretleri bu oğluna babasi Emir Hamza'nın adını koydu. Bundan dolayı kesinlikle bu oğlunu adıyla çağırmaz...

Hace Süleyman Kermini

0
Hace Süleyman Kermînî'nin mübarek kabri Kermne'dedir. Burası çok sayıda köyü olan ve Buhara'ya 12 fersah (60 km) mesafede bulunan bir kasabadır.