Cuma, Eylül 15, 2023

Abdülfettah Enisi Türbesi

0
erzurum - Merkez - Gazi ilkokulu yanı Abdulfettah Enisi Hazretlerinin (v.1845) kabri, Mahallebaşı – Gölbaşı semtleri arasında Gazi İlk Öğretim okulunun yanındadır. Milletvekili Muhyettin Aksak,...

Derviş Hacı İbrahim Ağa

0
erzurum - derviş ağa camii Hacı Bektaş oğlu Derviş Hacı İbrahim Ağa 17. yüzyıl sonu 18.yüzyıl başlarında hayat sürmüş, Erzurum’un yetiştirdiği, sanatkar ve kundura işleriyle...

Ebu İshak Kazeruni Türbesi – Erzurum

0
Erzurum - Merkez - Tebriz kapısı ulu cami karşısında Ebu İshak Kaziruni’nin kabri, Tebriz kapısında, Ulu Camii karşısında kale burcunda bulunmaktadır. Çin, Hindistan, İran ve...

Abdurrahman Gazi

0
erzurum -Palandöken dağının Şığveler eteğinde şehre hakim bir mevkide. Abdurrahman Gazi şehrin İslam orduları tarafından fethi sırasında, bir rivayete göre Habib ibni Mesleme’nin, bir rivayete...

Baba Yatır Türbesi

0
denizli - uzun kaldırım cad  .............

Süleyman Zati Efendi

0
edirne - keşan Anadolu velîlerinin büyüklerinden. Aslen Geliboluludur. Keşan'da ikâmet ettiğinden, Keşanlı Süleymân Zâtî diye meşhûr oldu. Zâtî mahlasıyla söylediği şiirleri pek hoştur. Doğum târihi...

Neşati Ahmed Dede

0
Edirne - Muradiye camii XVII. asır Mevlevi sufi ve şairlerinden olan Neşati'nin asıl adı Ahmed'dir. Hayatı hakkında kaynakların verdiği bilgiler oldukça sınırlıdır. Çok nadir...

Recep Enis Dede

0
  edirne - muradiye camii Asıl adı "Receb" olan Enis Dede, Edirne'de dünyaya gelmiştir. Babası, Derviş Halil Efendi adında, Gülşeni tarikatına mensup bir sipahidir. Enis Receb,...

Ramazan Halife

0
Edirne velîlerinden. İsmi Ramazan Halîfe'dir. Edirne'de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1520 (H.926) târihinde Edirne'de vefât etti. Ramazan Halîfe, tasavvuf yoluna girip, bir müddet riyâzet, nefsin...

Dizdarzade Ahmet Efendi

0
edirne - merkez - Sarıcapaşa (Kilerci Yakup, Hızırağa) Mahallesi, Eski Tophane, Kıyık Caddesi’nde Tophane Bayırı’nı çıkarken solda, yarısı gömülmüş tarihi çeşmenin yanındadır. Osmanlı devri âlim ve...