keyboard_arrow_down Fas Evliyaları

Yusuf ibni Ali Ebu Yakub

Yusuf ibni Ali Ebu Yakub

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bu mübarek zat aslen yemen Araplarından olup daha sonra Mağrip kabilelerinden Sınhaç kabilesine intisap etmiş ve kendisinin Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ‘in sahabesinden Akmer İbni Ezher El-Himyeri Hazretlerinin zürriyetinden...

İbn Meşiş

İbn Meşiş

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fas – Tanta şehrinin 100 km uzağındaki Cebeli alem dağının tepesinde. ( Haritadaki nokta tam olarak yerini göstermiyor.) . Ebu Muhammed Abdüsselam b. Meşiş El Haseni (ö. 625/1228) Tasavvufun Kuzey...

Ebul Fazl Kadı İyaz

Ebul Fazl Kadı İyaz

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fas – Marakeş . Bu zatın makamının yüceliğine dair ulema ve imamlar ittifak etmiştir. Şifa-i Şerif onun en büyük eseridir. Kendisinin daha birçok hadis kitaplarına yaptığı şerhler vardır. Bir çok...

Ebu’l Abbas Septi

Ebu’l Abbas Septi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fas – Marakeş . Kendisi çok büyük bir velidir. Muhyiddîn ibni Arabî Hazretleri’nin de şeyhidir. Kendisinin tarikattaki yolu isar yani başkalarını tercih etmek ve malının mülkünün zaruret miktarı dışındakileri fakir...

Ebu Silham Hazretleri

Ebu Silham Hazretleri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fas. Bu zat Mağrip’te bulunan, tasarrufu devam eden üç veliden biri olarak kitaplarda zikrediliyor. İbni Meşiş Hazretleri’nin huzurunda sadece ahiret işleri için tevessül yapılacağı, Ebu Silham Hazretleri’nin ziyaretinde özellikle dünya...