keyboard_arrow_down Taşkent Evliyaları

Çoban Ata

Çoban Ata

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Taşkent . Çaban Ata adıyla anılan türbeler , Orta Asya’nın geniş çoğrafyasında bir çok şehirde görülür. Anadolu’da Elazığ, Harput, Adana, Sivas, ve başka illerde Çoban Baba – Çoban...

Şeyh Ebu Bekr Kaffal Eş – Şaşi (k.s.)

Şeyh Ebu Bekr Kaffal Eş – Şaşi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Taşkent Fıkıh âlimlerinden. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Hüseyn bin Ömer’dir. Künyesi Ebû Muhammed, lakabı Fahr-ül-islâm’dır. Pekçok âlim yetişmiş olan Mâverâünnehr’e bağlı Şaş beldesinden olduğundan, buraya nisbetle “Şâşî”...