keyboard_arrow_down Kitab Evliyaları

Hace Muhammed İmkenegi (k.s.)

Hace Muhammed İmkenegi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Kitab şehri , Sarıasya bölgesinde Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden; doğru yolu göstererek, saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i âliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmibirincisidir. 918 (m....

Hace Derviş Muhammed (k.s.)

Hace Derviş Muhammed (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Kitab şehrinde , Sarıasya kasabasında Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin yirmincisidir. Doğum târihi...