Menü

keyboard_arrow_down Manisa Özel

Hasan Rüşdi Efendi

Hasan Rüşdi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Manisa – merkez’de – Nişanca Paşa camii haziresinde Şeyh Ahmed Vehbi Antaki nin yanında Hasan Rüştü Efendi 1834 yılında Sandıkçı Emin Ağanın oğlu olarak Manisa’da dünyaya gelir. Çocuk yaşta Entekkeliler...

Kenzi Hasan Efendi

Kenzi Hasan Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kenzi Hasan Efendi, Sümbüliyye tarikatı ariflerinden bir zat olup, Ayaşlıdır64. Önce memleketinde, daha sonra İstanbul’da tahsilini tamamlayan Hasan Efendi, Sünbül Efendi Asitanesi’nin altıncı şeyhi Yemenli Necmeddin Hasan Efendi’nin oğlu Seyyid...

Abdurrahman Kudsi Efendi

Abdurrahman Kudsi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Halveti şeyhlerinden Abdurrahman Kuddusi Efendi, Manisa ve İstanbul’da Arabi ilimleri tahsil ettikten sonra Abdulehad Nuri Hazretlerine intisap eder Memleketine dönerek tedris ve irşad faaliyetlerinde bulunur. 1669’da vefat eder. Tefsir-i Beyzavi’ye...

Şeyh Mecdüddin İsa

Şeyh Mecdüddin İsa

Bu yazı sabitlenmiştir.

Manisa – Akhisar – Şeyh İsa camii içerisinde Şeyh İsa (1447-1530) Saruhan Bey’in Akhisar’ı fethinden sonra bölgeye yerleşen Taşgunoğulları adıyla bilinen bir Türk ailesine mensuptur. Babasının adı İlyas, anasının adı...

Şeyh İlyas Çelebi

Şeyh İlyas Çelebi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Manisa – Akhisar – Şeyh İsa camii içerisinde Şeyh İsa Oğlu Şeyh İlyas (1496 – 1560) da babası gibi Bayrami tarikatındandır. Kendi yaşadığı dönemde cifir (gelecekten haber verme sanatı), duyum...

Şeyh Ahmet Vehbi Efendi

Şeyh Ahmet Vehbi Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Manisa – Organize Sanayi bölgesi yanındaki Anafartalar caddesi üzerinde Ahmet Vehbi Antaki (?-1851), nisbesinden de anlaşılacağı gibi Antakyalıdır di. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1833’te Manisa’ya geldiğinde kırk yaşlarında...

Revak Sultan

Revak Sultan

Bu yazı sabitlenmiştir.

Manisa – Dere Mahallesinde Kumludere caddesi üzerinde Dere Mahallesi’nde, Grek Mitolojisinde Niobe olarak ismi geçen kaya kütlesinin karşısında yer alan türbe, Revak Sultan’a aittir. Selçuklu kümbetlerini andıran yapının kuzey yönündeki...