Pazar, Eylül 17, 2023

Taşköprü Türbeleri

0
1871 tarihli Şeriyye Sicili’nden öğrendiğimize göre, Taşköprü’de büyük velilerden Seyyid Hüsameddin, Hızır Baba, Şeyh Abdullah, Fikri Baba, Kara Seydi, Dede Müezzin, Şeyh Sadullah, Gayguncu...

Abdalhasan Türbesi

0
Kastamonu - taşköprü - abdalhasan köyü Abdal Hasan’ın yaşadığı dönem kesin olarak bilinmemekle birlikte, hakkında anlatılan menkıbeden yola çıkılarak, XV. asrın sonlarıyla XVI. asrın başlarında...

Yavaşça Sultan

0
kastamonu - taşköprü - akdoğantekke Taşköprü ilçesindeki, adını, köyün merkezinde bulunan Yavaşça Sultan Türbesinden (tekkeden) ve komşu köy Akdoğan'la bağlantısından aldığı düşünülen Akdoğan Tekkesi Köyü’nde...