Çarşamba, Mayıs 31, 2023

Mehmed Esad İleri Hoca

0
İzmir - Bornova Kokluca Kabristanında Kurtuluş Savaşının mücâhid gâzilerinden. 1882 (H.1299) yılında Gümülcine'de doğdu. 1957 (H.1377)de İzmir'de vefât etti. Küçük yaştan îtibâren mükemmel bir tahsil ve terbiye...

Şeyh Mehmed Ruhi Efendi (k.s.)

0
İzmir - Bornova Kokluca Kabristanında Bekir Sıtkı Visali Hazretlerinin ilk halifesi olup, Ruhi mahlası ile bilinir. Divanın bir çok yerinde Aşık Ruhi-Kâmil Ruhi hitabları ile iltifatlarda...

Bekir Sıtkı Visali Efendi (k.s.)

0
İzmir - Bornova Kokluca Kabristanında 1880 senesinde Manisa'nın Kula ilçesinde dünyaya gelen Bekir Sıtkı  Efendi’nin babası Mollazâde Hacı Mehmed Efendidir. İlk tahsiline Kula'da Boşnak Hoca...

Hayıt Dede

0
İzmir - Bornova Doğanlar Semtinde Hadım Dede diye de anılan Hayıt Dede’nin yatırı İzmir Bornova Doğanlar semtindedir. Bu mezarın yine yol yapımında kaldırılmak istenmesine rağmen...

Hasan Dede – Bornova

0
İzmir  - Bornova'da Şehitler camii bahçesinde Cami yeni olmakla birlikte mezarın tarihi bilinmemektedir. Anlatılır ki, buradaki camii yapılmadan önce buraya inşaat yapmak istenir, fakat kepçe...

Bayrak Dede

0
Bornova İlçesinin dört km. mesafede bulunan Laka köyü mezarlığı yakınlarında Bornova İlçesinin dört km. mesafede bulunan Laka köyü mezarlığı yakınlarında Bayrak Dede adında bir yatır...

Seyit Battal Gazi Torunları

0
İzmir - Bornova , Hüseyin İsa Bey camii olarak da bilinen Büyük caminin yanında İzmir Bornova ilçesinde Büyük Caminin kuzeybatısında bulunan bu türbenin yapım yılını...