keyboard_arrow_down Erzurum Evliyaları

Toparlak Baba Türbesi (Şeyh-i Zurvans )

Toparlak Baba Türbesi (Şeyh-i Zurvans )

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – toparlak köyü Şeyh-i Zurvans (Toparlak Baba Hazretleri) zaviye şeyhi olup Rufa-i tarikatına mensuptur. Merkeze bağlı 12 km. mesafede Nenehatun köyünün güney tarafında bulunan Toparlak köyü tarihi bir geçit...

Yunus Emre – Erzurum

Yunus Emre – Erzurum

Bu yazı sabitlenmiştir.

eruzum – tuzcu köyü mezarlığı Tuzcu köyü mezarlığında Yunus Emre’nin mezarı bulunmaktadır. Tarihçe-i Erzurum’da kabrin İbrahim Hakkı Hazretlerinin keşfi ile bulunmuş olduğu kaydedilir Yunus Emre ile, mürşidi Taptuk Emre’nin orijinal...

Pir Ali Baba Türbbesi

Pir Ali Baba Türbbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Erzurum – Tepeköy Pir Ali Baba’nın mezarı merkeze bağlı Tepe köy ile (Düzcü) Tuzcu köyleri arasında Erzurum ovasına nazır kendi adını taşıyan Pir Ali Baba tepesi üzerinde bulunmaktadır Moloz taşlarla...

Külhani Baba Türbesi

Külhani Baba Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – şeyhler hamamı avlusunda Külhani Baba türbesi, Şeyhler Mahallesinde, Şeyhler Hamamının bitişiğindedir. Türbeye hamamın içerisine girişte sola açılan bir kapıdan girilir. Cadde üzerine açılan küçük bir penceresi vardır. Türbede...

Pabuçlu Kadı Efendi Türbesi

Pabuçlu Kadı Efendi Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – ulu caminin batı köşesinde Pabuçlu Kadı, Erzurum’un eski ziyaret yerlerindendir. Halk arasında pabuçla gezdiğinden dolayı Pabuçlu Kadı diye anılırmış. Kabri Foto Modanın olduğu yerde idi. Bilahare Ulu caminin...

Hasan Basri Türbesi – Erzurum

Hasan Basri Türbesi – Erzurum

Bu yazı sabitlenmiştir.

Abbasiler döneminde Erzurum’a gelip yerleşmiş olan Hasan Basri isimli zat ile Basra’da medfun bulunan Hasan Basri Hazretleri farklı kişilerdir. Kubbeli türbesi zamanla harap olup ortadan kalkmış, vefat tarihini belirten şahidesi...

Öksürük Baba

Öksürük Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – merkez – çift kardeşler caddesi  Öksürük Baba türbesi Çifte Kardeşler Caddesinde, Çifte Kardeşler türbesinin 150 m. kadar Karskapı tarafında, cadde aşırı karşısında bulunmaktadır.Caddenin geçirilmesi ile civardaki mezarlık kaldırılmış,...

Abdulgafur Has Hoca Efendi

Abdulgafur Has Hoca Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – dutçu köyü  Abdulgafur Has Hoca Efendi 1939 yılında Erzurum’un Çat ilçesi Babaderesi köyünde doğmuştur. Erzurum halkı arasında Abdulgafur Efe olarak da bilinmektedir. Eğitimini babası Babadereli Ahmet Efendi’den almıştır....

Hacı Rasim Baba

Hacı Rasim Baba

Bu yazı sabitlenmiştir.

erzurum – dutçu köyü Kadiri tarikatından üveysi meşrepli Rasim Baba (1908-1990) diye anılan Hacı Rasim Platin Hazretleri şehir merkezine 18 km. mesafede bulunan Uzunahmet köyünde dünyaya gelir. Babası Hüseyin Efendi...