Kastamonu Evliyaları ve Türbeleri

tarafından
3094
Kastamonu Evliyaları ve Türbeleri

KASTAMONU – MERKEZ
1- Şeyh Şaban-ı Veli Şaban-ı Veli hz nin türbesinde
2- Kaysül Hamedani Asgar ( sahabe olabilir) Hepkebirler camii
3- Benli Sultan Kastamonu’ya 27 km uzaklıktaki ahlat köyünün Benli sultan mahallesind
4- Abdulfettah Veli Yılanlı camiinde
5- Aşıklı Sultan Kümbet sokak 10 numaralı binanın önünde
6- Ahmed Hicabi Ahmed dede camii karşısındaki Seydiefendi sokağı ile kuyulu sokağı köşesinde
7- Ahmed Siyahi Ahmed dede camii karşısındaki Seydiefendi sokağı ile kuyulu sokağı köşesinde
8- Şeyh Ömer Fuadi Şaban-ı Veli hz nin türbesinde
9- İsa Dede Atabey camii / Harmancık kabrstanı
10- Maden Dede Atabey camii karşısında
11- Deveci Sultan ( Yusuf El Horasani) Deveciler mah. Deveciler camii yanında
12- Mehmet Feyzi Efendi Gümüşlüce Kabristanında
13- Müfessir Alaeddin Efendi Kale kapısı yanında
14- Ahi Şorve Beyçelebi mah Canlı sokakta
15- Hacı Dede Beyçelebi mah Canlı sokakta
16- Seyyid Ahmed Sünneti Şaban-ı Veli camiinin kıble duvarının önündeki hazirede
17- Şeyh Zileli Abdurrahman Şaban-ı Veli tekkesinde
18- Muhyiddin Kastamoni Şaban ı veli tekkesinde
19- Şeyh Osman Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin kuzey tarafında
20- Şeyh Hayrettin Efendi Şaban-ı veli tekkesinde
21- Şeyh Mustafa Çelebi Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin içinde
22- Şeyh İbrahim Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin içinde
23- Şeyh Ahmet Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin içinde
24- Şeyh Mehmet Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin içinde
25- Şeyh Hafız Mustafa Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin içinde
26- Şeyh Sait Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin içinde
27- İbrahim Şevki Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbeniin arka kapısı yanına defnolunmuş.
28- Şeyh Abdurahman Efendi Şaban-ı Veli tekkesinde türbenin içinde
29- Ahmet dede Ahmet Dede Kabristanında
30- Abdulcebbar Türbesi Abdülcebbar camii – Abdülcebbar mahallesinde
31- Abdurrezzak Efendi Aburrezzak efendi camii yanında
32- Abid Çelebi Kefe Kasabası
33- Açıkbaş Sultan Gökdere caddesi açıkbaş sokakta
34- Adilbey Türbesi Terzi köyünde
35- Ahmet Mahir Efendi Kuzyaha nahiyesi – Şeyh Köyünde kabristanda
36- Ali Asgar Efendi Kastamonu kalesinde Kırkkızlar Türbesinde
37- Atabeygazi Türbesi Atabey camii
38- Bayraklı Sultan Kastamonu Kalesinde
39- Bedreddin Gazi Gökçekent ( Gulam ) Köyü – caminin yanındaki hazirede
40- Candaroğlu Süleyman Paşa Tabaklar Deresi , Kaybılar mevkiinde Yıkılmış olan mevlevihanenin yerinde türbesi var.
41- Cebrail Efendi Valilik binası bodrum katında beton sanduka ile örtülmüş kabri var
42- Cemaleddin Efendi Gümüşlüce caddesi Kargaşık sokakta
43- Çevgani Türbesi Çevkanicamii batı tarafındaki kabristanda – Çankır sokak
Dai Sultan Honsalar mah Hızıroğlu sokağında
Dede Sultan Tabaklar Deresi , Kaybılar mevkiinde Yıkılmış olan mevlevihanenin yerinde türbesi var.
Deli Eşref – Hacı Eşref İnebolu Yolu üzerindeki Hacortu köyünde
Ebul Leys Türbesi Reşitesen sokakta Yenihamam (Kara Mustafa Paşa) Hamamı’nın doğu bitişiğinde
Ferraş Sultan Saraçlar camii haziresinde
Geyikli Türbesi Akkaya – Geyikli köyünde caminin yanında
Göbelekzadeler Türbesi Saray ( Muharrem Efendi ) camii’nin güneydoğu köşesinde
Gümüşlü Hoca Hisarardı mah. Hisarardı caddesinde ( Gümüşlüce caddesi batı ucunda
Hacı Hamza Kerpiçlik sokakda
Hacı Murad Veli – kastamonu Akkaya – Sipahi köyünde
Halife Sultan Saçaklı Çeşme sokak Halife Sultan camii
Halimi Çelebi Küpçeğiz mah.Çifte Hamam’ın yanında
Harmankaşı Türbesi İsmail Bey mah. İnebolu caddesi batısında Arslanlı çeşmeden Harmankaşı mevkiine çıkılan sokakta.
Hatun Sultan Selçuk sokağında Şeyh Mustafa camii önünde
Hayran Efendi Hacı Kürük camii yanında – Gökdere caddesi
İbn Neccar Kale nin hemen yanındaki İbn Neccar ( Kubbeli ) mescidinin bitişiğinde
İbrahim Nureddin İsmail Bey camii avlusunda
İmidce Sultan Halife köyü
Kalender Dede Tabaklar Deresi , Kaybılar mevkiinde Yıkılmış olan mevlevihanenin yerinde türbesi var.
Karabaş sultan Musa Fakih mah Yıkılan cemaleddin ağa mescidinin yanında
Karabaş Veli Aycılar (hacıabdullah) camii güneydoğu köşesinde
Karanlık Evliya İbn Neccar mah. Karanlık evliya sokakta.
Kargaş Sultan Gümüşlüce caddesi Kargaşık sokakta
Kesikbaş Türbesi Budaktepesi sokağı köşesinde
Mehmet Zühtü Efendi Nasrullah Kadı camii yanındaki türbede
Molla Said Mollasaid camii içerisinde ( Satı Kahya sokağı )
Muhammed İhsan Oğuz Gümüşlüce Kabristanın karşısındaki kabristanda
Musa Fakih – Kastamonu Musa Fakih camii
Muzaffereddin Gazi Saraçlar mah Sanatokulu caddesi üzerinde yıkılmış Muzaffereddin cami batı bitişiğindeki hazirede ama kabri hazire de nerede belli değil
Nasrullah Kadı Nasrullah Kadı camii yanındaki türbede
Nevruz Sultan Akkaya – Yunus Köyünde
Sacayaklı Sultan – Hasan Efendi Hasan Efendi (Karanlık ) camii bitişiğinde – Karanlık camii sokakta
Saçlı Sultan Göl nahiyesi – Ortam Bayramca köyü (Ortaköy – Hacı Şaban köyü)
Samur Dede Hepkebirler camii
Seyfi Dede Kain Ferhatpaşa camii haziresinde – uzun Sokakta
Seyyid Ali Acemi İsmail bey camii türbesinde
Sırtlı Hoca – Senai Ali Efendi Kale kapısı yanında Müfessir Alaeddin efendi türbesi içinde
Sükuti Sultan Karamukmolla köyü – Tekke Mahallesi
Şeyh Ahmed Gölköy Şeyh Ahmed cami
Şeyh Ata Gümüşlüce Kabristanında
Şeyh Karaca Ahmet Sada Köyü – Ovacık Mah
Şeyh Mehmet Efendi – Kastamonu Şeyh Köyü akçasu mahallesi caminin yanında
Şeyh Mehmet Efendi – Resulzade Kırkçeşme mah Selçuk sokağı başında
Şeyh Muslihiddin – Kastamonu Göl nahiyesi – Çerçi köyünde
Şeyh Mustafa Efendi – Dividizade Selçuk Sokağı başında
Şeyh Mustafa Efendi – Peşkircizade Atabey camii haziresinde annesinin yanında
Şeyh Rasul Göl nahiyesi – açuş köyünde
Taraklı Sultan Hasan Çelebi camii içerisinde – tenekeci sokakda
Topçuoğlu Türbesi Topçuoğlu camii kuzeybatı köşesinde
Toygar Murad İnceğiz köyü
Valide-i Toygar Murad Subaşı köyünde kabristanda parmaklıklarla çevrili
Vehbi Gazi Saraçlar mah Sanatokulu caddesi üzerinde yıkılmış Muzaffereddin cami kuzey batı bitişiğindeki hazirede mezarının yeri belliyarım metre yüksekliğinde taş duvarlarla çevrili
Veli Dede Atabey camii karşısında

İlginizi Çekebilir  Hz. Ebu Said El - Hudri (r.a.)

SEYDİLER
Şeyh Emre Şeyh Emre Köyü
Seyyid Zülfikar Seyyid Zülfikar camii
TAŞKÖPRÜ
Abdal Hasan Taşköprünün 15 km güneyindeki Abdal Hasan Köyünde
Çobanoğlu Hüsameddin Bey ?
TOSYA
Arap Efendi Ahmedoğlu camii
Abdulgafur Efendi Kargı mahallesi Havuzaltı sokak no :29
Abdulmecid b. Şeyh Nasuh Mecid Efendi türbesi yakınında
Akkuş Efendi Aktaş camii
Cününi Baba Çatalkaya’dan Kalekayası bağlarına inen yolun sağında
Hacı Şaban Hasanağa camiinde
Hamza Baba İbn selim mah Tekke önü yada hıdırlık mevkiinde bir yamaç üzerinde
Hatun Sultan Hacı Pir mah , Hacı Dede sokak
Hoca Fakih Hoca Fakih camii
Karabaş Şeyh Pınarbaşı mah Karabaş sokağı yakınında
Kerim Efendi Aktaş camii
Kesikbaş – Kastamonu Hacı Dede camii karşısında bir duvar üzerinde
Kız Evliya Harsat mah. Dilaver sokağının çıktığı tepenin dibinde
Mecid Efendi Şeyh Mah. Küçük Çay ile Mecid Efendi caddesi birleştiği yerde
Menfi Hoca Sarıkız Mezarlığında büyük bir çitlembik ağacının altında.
Şit Baba Şehir dışında yol üzerinde
KÜRE
Hayreddin Halil Bin Kasım Hızır Efendi camii avlusunda
Areczade Ahmed Efendi
ARAÇ
Emir Gazi Gümüştekin Yenice yolu üzerinde
İHSANGAZİ
Haraçoğlu Haracoğlu camii
PINARBAŞI
Seyyid Ali Danişmend Mirahor Köyü
YERİNİ ÖĞREN
Ahmed Hasib Yılancıoğlu ?
TÜRBE YIKILMIŞ
Mehmet Bey Türbesi Türbe yıkılmış lahitleri kastamonu müzesine kaldırılmış
Selçuk Hatun Türbe yıkılmış lahitleri kastamonu müzesine kaldırılmış
Süleyman Bey Türbesi Türbe yıkılmış lahitleri kastamonu müzesine kaldırılmış
Şeyh Mustafa Efendi – Kara Şeyh Hırhasan köyü ya da başka bir köye nakledilmiş
Ahi Ali Baba Mezar yaşı müzede türbesi yıkılmış kabri Hıra hasan köyü veya başka bir yere nakledilmiştir

İlginizi Çekebilir  Celalzade Mustafa Çelebi