Kadiri Tekkesi – Türbesi

tarafından
182
Kadiri Tekkesi – Türbesi

kosova – priştine fatih camii karşısında

Fatih Camii’nin karşısındaki dıştan sıvalı olan tekke binası, dikdörtgen planlı olup, kiremit çatılıdır. iki katlı ve basit bir bina olan tekkenin semahanesi; 5.85 x 6.85 m. ölçülerindedir. Dışa çıkıntılı olan semahane mihrabının her iki yanında bir, batı cephesinde iki pencere ve kapı bulunmaktadır. Tekkenin düz tavanı, ahşaptır. 1947 yılında vefat eden, son şeyh Mehmed Sezai’den sonra, şeyh geleneği devam etmemiştir. Mehmed Sezai’nin mezarı tekke avlusundadır. Bugün tekkeye, şeyhin kızı Fatma Hanım bakmaktadır . Tekkenin resmî şeyhi olmamasına rağmen, her Pazar zikir yapılmaktadır.

Kadiri Tekkesi ile aynı avluyu paylaşan türbe, plansız bir dikdörtgendir. Tek katlı ve basit bir bina olan türbenin her cephesinde birer pencere bulunmaktadır. Türbe içinde dört kabir vardır. Birinci kabirde Şeyh Süleyman Efendi; ikinci kabirde Fatih Camii’nin ilk imamı gömülüdür. Üçüncü kabirde gömülü olan kişi bilinmemektedir. Dördüncü kabirde ise, bir başka türbeden toplanan kemikler bulunmaktadır. Türbe avlusunda, tekkenin son şeyhi Mehmed Sezai Efendi’ye ait mezar yer almaktadır. Mehmed Sezai Efendi’nin mezar taşında Kadiri tacı yer almaktadır. Türbe, Priştineliler tarafından günümüzde sıkça ziyaret edilmektedir.

İlginizi Çekebilir  Sinan Dede - Bursa

Kaynak ; Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri – Mehmet z. İbrahimgil Neval Konuk – Türk Tarih Kurumu yayınları