İbrahim Ata

tarafından
1256
İbrahim Ata

Kazakistan – Çimkent -Sayram ‘ın girişinde

Hace Ahmet Yesevi hazretlerinin babası olan; Hace İbrahim Ata hazretleri; menkıbeleri ve kerametleriyle halk arasında tanınan, herkesin kendisine saygı duyduğu ve muhabbet beslediği büyük bir zat idi. Hace ibrahim hazretleri hem yüksek ilmi ve temiz nesebiyle hem de yürüttüğü hizmet ile önemli bir şahsiyettir. Zira dergahının bulunduğu ve irşad hizmetini yürüttüğü Sayram kasabası o dönemde bir ribat şehri halindeydi, İslamiyet’in hızla yayıldığı Türkistan topraklarında, özellikle sınırları korumak amacıyla uç şehirlere kurulan ribatların birer ilim merkezi olarak da islam dininin yayılmasında ve yaşanmasında önemli bir yeri vardı.

Yesevi hazretleri dünyaya geldikten birkaç sene sonra annesi vefat eder. Çocukluk döneminde evladının terbiyesi ve irşadıyla babası Şeyh İbrahim Ata meşgul olur. Yesevi hazretleri altı yaşında iken Şeyh İbrahim Ata de ahirete irtihal eder.

İlginizi Çekebilir  Gevher Şehnaz Türbesi

İbrahim Ata hazretleri vefat etmeden evvel oğlunu ablası Gevher Şehnaz Hatun’a emanet eder. Vefat etmeden birkaç gün öncede kızına şu nasihatta bulunur ;
”Kızcağızım… Gönlümüze gelen o hoşluktur ki Allah’ın bize bu dünyada bağışladığı ömrün son günlerindeyiz. Kardeşin Ahmed’e sahip çıkasın, onu yalnız bırakmayasın… Bilesin ki Allah ona velayet makamından büyük bir ikram verecek. Ümidim odur ki Ahmed kendi zamanının en büyük velilerinden olacak. Dergahımda bağlı duran bir sofra bulunur. Ahmed o sofrayı açtığında, anlaki Ahmed’in meydana çıkma günü gelmiştir. Bu sözlerim sana vasiyetim ve nasihatimdir.”

Hace Ahmed Yesevi hazretleri ; Divan-ı Hikmetin de babası Şeyh İbrahim Ata hazretlerini yadederek ;
‘Arzuluyum akrabalık vilayete,
Ulu Babam ravzaları Ak Türbet’te
Babamın ruhu saldı beni bu gurbete,
Hiç bilmem nasıl taksir kıldım işte

İlginizi Çekebilir  Karaşaş Ana

Yesevî hazretlerinin “Ak Türbet” olarak ifade ettiği yer, babası ve ilk mürşidi şeyh İbrahim Ata hazretlerinin merkadi saadetleridir. Bugün Sayram kasabasinda, mutevazi bir kubbe altında bulunan Şeyh İbrahim Ata Türbesi, Allah dostlarının “iki dünyanın anahtarı” olarak buyurdukları bir mekan-ı aşk olarak ziyaret edilmektedir.