Hızır Bey – Samsun

tarafından
677
Hızır Bey – Samsun

Bafra’nın 4 kilometre batısında bulunan Çetinkaya Beldesi’ne bağlı Kümbet Tepe mevkiinde Bafra’yatakriben 3 km mesafede bulunmaktadır.

TARİHÇESİ: Halk arasında “Hızır Bey” adıyla da anılan türbeye ait içinde ve yakınlarında bir mezar veya kitabe bulunmamakla birlikte vaktiyle içinde bir mezar bulunduğu anlaşılmaktadır. Tarihi kaynaklarda Hızır Bey hakkında bilinenler de oldukça sınırlıdır. Çeşitli tarihi kaynaklarda 1411 veya 17’den önce Bafra’yı eline geçiren Candaroğluİsfendiyar Bey’in, şehri, oğlu Hızır Bey’e verdiği bildirilmektedir. Türbenin Hızır Bey adıyla anılmasına bakılarak,Candaroğlu Hızır Bey’e ait olabileceği ve 70-80 m. kadar güneydoğusunda, aynı adla anılan, kitabesiz ve kısmenharap bir hamamla birlikte, Hızır Bey’in Bafra’ya hâkim olduğunu bildiğimiz 1411-1420 arasında, kendisi tarafındanyaptırılmış olabileceği düşünülebilir.

İlginizi Çekebilir  Taşkesenli Şeyh Şahabettin Efendi

MİMARİ ÖZELLİĞİ: Türbe uzaklardan görülebilecek şekilde, küçük bir tepe üzerinde bulunmaktadır. 7.60 x 7.60 mölçülerindeki türbe, üçgenlerle geçilen tek kubbeyle örtülü, kare şeklinde tek bir mekândan oluşmaktadır. 0.90 m.kalınlığındaki duvarlarda kuzeyde bir kapı, doğu ve güneyde birer pencere açılmıştır. Dikdörtgen şeklindeki kapı vepencere açıklıklarının etrafı tahrip olmuştur. İçindeki mezar, tamamen yok olmuş, kapı ve pencere çevrelikleri tahripedilmiş, batıda daha fazla olmak üzere, duvar yüzeyleri kısmen tahrip olmuş, kubbe kaplaması dökülerek ortasındada küçük bir delik açılmıştır. Türbenin içinde de dışında olduğu gibi hiçbir süs unsuru yoktur. Orijinal döşemeseviyesi kaçak define kazılarıyla tahrip olduğundan, döşemenin cinsi belli değildir. Bugün toprak zeminde sandukaveya benzeri bir kalıntı mevcut değildir. Türbeye 100 m. uzaklıkta aynı tarihte teknikle yapılmış bir de hamam mevcuttur.

İlginizi Çekebilir  Karabey

RİVAYET: Yöre halkı tarafından evliya olarak nitelendirilen ve korunan Hızır Bey Türbesi hakkında çeşitli rivayetleranlatılmaktadır. Türbe halk tarafından Rıza-i İlahi için veli ziyaretinde bulunmak, hasta olanlar içinde Allah’ın (c.c)izni ile şifa bulmak umuduyla ziyaret edilmektedir.
Kaynak ; Samsun Evliyalar Atlası – Ahsen Vakfı ( Allah onlardan razı olsun)