Halveti Tarikatı Silsileleri

tarafından
89
Halveti Tarikatı Silsileleri

1- Hz. Muhammed (s.a.v.)
2- Hz. Ali (k.v.)
3- Hz. Hasan Basri (k.s.)
4- Hz. Habib-i Acemi (k.s.)
5- Hz. Davud-u Tai (k.s.)
6- Hz. Maruf Kerhi (k.s.)
7- Hz. Seriyyü’s Sakati (k.s.)
8- Hz. Cüneyd Bağdadi (k.s.)
9- Hz. Mimşad ed- Dineveri (k.s.)
10- Hz. Muhammed Dineveri (k.s.)
11- Hz. Ebu Hafs Ömer Es- Sühreverdi (k.s.)
12- Hz. Ebu Necib Sühreverdi (k.s.) (SÜHREVERDİYYE)
13- Hz. Şeyh Kutbuddin Ebheri (k.s.) (EBHERİYYE)
14- Hz. Şeyh Muhammed Rüknüddin Nühasi (k.s.)
15- Hz. Şeyh Şihabuddin Mahmut Tebrizi (k.s.)
16- Hz. Şeyh Muhammed Cemalüddin Şirazi (k.s.)
17- Hz. Şeyh İbrahim Zahid Gilani (k.s.) (ZAHİDİYYE)
18- Hz. Şeyh Kerimüddin Ahi Muhammed Nur Halveti (k.s.)
19- Hz. Pir-i Tarik Ömer Halveti (k.s.) (HALVETİYYE)
20- Hz. Şeyh Ahi Emre Muhammed El Halveti (k.s.)
21- Hz. Şeyh İzzüddin Türkmani Halveti (k.s.)
22- Hz. Şeyh Sadrüddin Hıyavi (k.s.)
23- Hz. Şeyh Seyyid Yahya Şirvani (k.s.)

İlginizi Çekebilir  Taşkesenli Şeyh Ahmet Efendi (k.s.)