Hallac-ı Mansur (k.s.) – Makam – Çanakkale

tarafından
2679
Hallac-ı Mansur (k.s.) – Makam – Çanakkale

Çanakkale – Gelibolu’da Bayraklı Baba türbesine giderken solda / Yazıcızade camiinin karşısında

Gelibolu merkez, Fener yolu üzerindedir. Türbe; kare planlı olup yüksek kasnaklar üzerine oturan tek kubbe ile örtü­lüdür. Tuğla düzenler arasında kesme taşlarla almaşık teknikte yapılmıştır. Revaklı giriş bölümünün üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbe’nin; doğu cephesi üzerinde iki dikdörtgen pencere, diğer cephelerde ise tek pencere ile aydınlatılmakta, bu pencerelerin üst bölümünde daha küçük sivri kemerli pencereler bulunmaktadır. Dikdörtgen büyük pencerelerin üst kısmına yapılan yalancı sivri kemerlerle cephe hareketlendirilmiştir.Türbe’nin saçak bölümü tuğlaları dışa çıkıntılı olarak ahşap görünümü verilerek saçağa kademe kazandırılmıştır. Türbe için­ de biri büyük diğeri küçük olmak üzere ilci lahit tipi mezar bulunmaktadır. Lahit mezarlardan biri küçük ve daha sadedir. Diğer mezar daha büyük ve üzeri geometrik bezeme ve palmetlerle süslüdür. Süslü olan bu büyük mezar türbenin gerçek sahibine ait olmalıdır.

İlginizi Çekebilir  Koyunlu Köyü Türbesi

Hallac-ı Mansur hazretleri, İslam dinindeki kendine özgü inanışların uğruna muhalifleri tarafından Bağdat’ta şehit edilmiş ve cesedi yakılarak, külleri denize dökülmüştür. Bu mübarek zatın türbesi Bağdat’tadır. Bir çok islam ülkesinde türbeleri vardır. Bunların hepsi makamdır. Yedi adet olduğu söylenen bu türbelere Hallac-ı Mansur makamı denmektedir. Gelibolu ilçesindeki bu türbe de bu yedi makamdan biridir.Türbenin içinde halen mevcut olan iki mezarın, sonradan buraya gömülen iki kişiye ait olduğu söylenir. Türbe , Mimari bakımdan iskender çelebi türbesine benzetilmektedir.