Geyikli Sultan Türbesi ( Bayrami Şeyhi Mustafa Efendi )

tarafından
154
Geyikli Sultan Türbesi ( Bayrami Şeyhi Mustafa Efendi )

kastamonu – akkaya geyikli köyü 

Kastamonu’nun Akkaya Geyikli köyündeki cami ile birlikte inşa edilmiş olan türbede medfun olan Geyikli Sultan’ın yaşadığı dönem hakkında kesin bilgi yoktur. Çevredekiler tarafından veli olduğu söylenmekle birlikte, ziyaretçilerinin olması bu söylentileri doğrulamaktadır. Geyikli Sultan hakkında bilgi, ancak türbeden yola çıkılarak elde edilmektedir. Burası daha önceleri ahşap çatma türbe iken, 1982 yılında köy camii ile beraber betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. 4.5X5m. ölçülerindeki binanın kapısı kıble tarafındadır.

Türbede iki adet ahşap sanduka vardır. Bunlardan birisi Ahlat köyünde medfun bulunan Benli Sultan Hazretlerinin halifelerinden Bayrami Şeyhi Mustafa Efendi’ye diğeri de oğluna aittir. Vaktiyle burasının Bayrami zaviyesi olduğu ve bu şeyh adına vakıf arazileri tahsis edildiği biliniyor. Söz konusu araziler günümüzde de aynı vakıf adına kayıtlı olup kiraya verilmek suretiyle değerlendirilmektedir. Bu şeyhin zaviye binası ve caminin inşaatında geyikleri istihdam ettiği ve bu yüzden köyün adının ‚Geyikli‛ olduğu anlatılır.

İlginizi Çekebilir  Abdürrezzak Efendi

Şeyh Efendi sayesinde çevreden bir çok ilim adamı yetişmiş ve bu zatlar sayesinde dini kültürümüzün canlanmasına katkıda bulunulmuş olduğu anlatılır. Bir çok kerametleri nakledilen Mustafa Efendi’nin türbesine halk tarafından hürmet edilmekte ve bazı tabii afetlerin onun sayesinde çevreye zarar vermediğine inanılmaktadır. Bir rivayete göre, Şeyh Efendi Akkaya Köyünde zaviye binası ve cami inşaatında halktan yardım talep eder. Fakat halktan yardım göremez. Bunun üzerine zaviye binası ve cami inşaatına geyikler yardım eder ve tahta taşırlar. Bu yüzden köyün adının ‚Geyikli‛ olduğu ileri sürülür. Bilindiği gibi bu menkıbe, Benli Sultan Hazretleri hakkında da anlatılmaktadır.

Kaynak ; Kastamonu Evliyaları , Abdülhalim Durma