keyboard_arrow_down Etiket: Yesi Evliyaları

Hoca Ahmed Yesevi

Hoca Ahmed Yesevi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kazakistan – Yesi şehrinde Orta Asya Türkleri’nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirler icra eden ve “pîr-i Türkistan” diye anılan mutasavvıf-şair, Yeseviyye tarikatının kurucusu. Ahmed Yesevî’nin tarihî şahsiyetine dair vesikalar azdır, mevcut olanlar...