keyboard_arrow_down Etiket: Sofirkan

Hace Mahmud İnciri Fağnevi (k.s.)

Hace Mahmud İnciri Fağnevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özbekistan – Buhara’da Safirkan bölgesinde Büyük velîlerden. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin on birincisidir. Mâverâünnehr...