keyboard_arrow_down Etiket: Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Şeyhülislam Abdülkerim Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Sultan cami yakınındaki Sıbyan mektebinde Osmanlı Devleti şeyhülislâmlarından ve velî. Hanefî mezhebi fıkıh âlimidir. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1495 (H. 900) senesinde Edirne’de vefât etti....