keyboard_arrow_down Etiket: Şah Veliyullah dihlevi

Şah Veliyullah Ed- Dihlevi (k.s.)

Şah Veliyullah Ed- Dihlevi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hindistan’da yetişmiş önemli İslam alimlerinden biri olan Şah Veliyyullah (ö. 1176/1762) hem ıslahatçı fikirleri hem de tasavvufî yönüyle dikkat çekici bir şahsiyettir. Nakşibendiyye’nin yanı sıra Çiştiyye’den de icazetli olan Şah Veliyyullah,...