keyboard_arrow_down Etiket: İhlas cemaati

Abdullah Kaşgari (k.s.)

Abdullah Kaşgari (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara, Türkistan ve Mâverâünnehr’de en parlak...