keyboard_arrow_down Etiket: Fahreddin Acemi

Fahreddin Acemi (k.s.)

Fahreddin Acemi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne’de – Darülhadis Cami bahçesinde , Kabri cami mihrabı önünde bulunmaktadır. Demiryolu yapılırken mezar taşları müzeye kaldırılmıştır. Osmanlı devrinin ikinci Şeyhülislamıdır. İran’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İran’da Seyyid Şerif Cürcani’den...