keyboard_arrow_down Etiket: Ahmed Amiş

Ahmed Amiş Efendi (k.s.)

Ahmed Amiş Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – Fatih camiinde Kıble tarafında Gazisüleyman Paşa’nın hemen yakınında .Hayatı Hamil-i emanat-ı Sübhaniyye, cami’-i makamat-ı insaniye, mürebbî-i salikan-ı Rahmaniye el-Hac Ahmed Amiş el-Halvetî eş-Şa’banî-kuddise sırruhü- Hazretleri’nin ruh-ı şerîfiçün Fatiha....