Eskici Dede

tarafından
729
Eskici Dede

İzmir – Bayındır’da Bayındır Stadyumunun hemen arkasında

Eskici Dede türbesi, kare planlı, baldaken tarzında inşa edilmiş olup üzeri sekizgen kasnakla örtülüdür. 1996’da yapılan onarımlar sonucu dış cephesi önemli ölçüde değişmiş ve yapı özgünlüğünü kaybetmiştir. Türbenin içinde iki mezar bulunmaktadır. Güneydeki diğerine göre daha büyüktür. Okunabilen mezar taşında 1517 yılı ve Ali bin Emre ismi dikkati çeker. Ali bin Emre , Hacı Sinan Külliyesinin banisi olan Hacı Sinan’ın babasıdır. Mezar taşı ve yapının plan özelliği göz önüne alındığında türbeyi XVI. Yüzyıla tarihlendirmek mümkündür.
Rivayete göre: Hacı Sinan külliye yaptırdığından dolayı kibirlenebileceğini düşünerek camiye gitmez.Bunu duyan devrin komutanı yaverine : (Camiyi yaptıran adamı camiye getirmezsen seni cezalandırırım ) der. Yaver Eskici Dedeye durumu anlatır. Dede, Yavere sabırlı olmasını tavsiye eder. Daha sonra Eskici Dede ayağa kalkar önündeki önlüğü çıkarır, yavere: (Elini ver ve sağ ayağını ayağıma bas ve gözünü yum ) der. Bir süre sonra Dede yaverden gözünü açmasını işter. Yaver karşısında Kabe-i Muazzam-ı görür.Dede yavere bu olayı kimseye anlatmamasını aksi halde bulundukları yerde hemen öleceğini söyler. Cuma namazını Kabe de kıldıktan sonra geri dönecekleri zaman yaver oraya gidipte döndüklerinin kanıtı olarak bir hurma dalını meyvesi ile beraber koparır. Geri dönerler. Komutan yavere Eskici Dedeyi niçin getirmediğini sorar. O da daha fazla dayanamıyarak üzerinde hurma bulunan dalı gösterip her şeyi anlatır.o anda Dede evinde yaver de komutanın yanında ruhlarını teslim eder.
Her ikisinin de bugün türbenin bulunduğu yerde gömülüdür.

İlginizi Çekebilir  Cinli Mescit Türbesi

Kaynaklar ;
Abdulhalim Durma , İzmir Evliyaları ,
http://www.erolsasmaz.com
Not ; Fotoğrafları kullanmamıza izin veren Erol Şaşmaz Bey’den Allah razı olsun