Demir Gömlek Türbesi

tarafından
1049
Demir Gömlek Türbesi

Karaman – Merkez’de – Koca dede mahallesi Hoca Mahmut caddesi üzerinde

Eminüddin Kümbeti eskiden mezarlık olan park olarak düzenlenmiş alan içerisinde, sekizgen bir oturtmalık üzerinde ve yine sekizgen planlı olarak yapılmıştır. Gövde kenar uzunlukları değişkendir. Sekizgen gövde dışa taşan profilli taş bir silmeyle bitirilmiş, kümbetin basık külahı, sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur. Kümbetin girişinin yer aldığı doğu cephesi dışında bütün yüzlerine pencereler açılmıştır. Güney, batı ve kuzey yönlere büyük alt pencereler açılırken, ara yönlere bakan cepheler de ise sivri kemerli tepe pencereleri bulunmaktadır.Kaynak ;

Türk Kültür Varlıkları Envanteri – Karaman – Türk Tarih Kurumu – Prof. Dr. Haşim Karpuz