Cakova Bektaşi tekkesi ve türbesi

tarafından
305
Cakova Bektaşi tekkesi ve türbesi

kosova – cakova -Cakova merkezinden uzakta şehrin kenar mahallelerinin birinde

Tekkenin ilk kurucusu tamir kitabesinde belirtildiği üzere, Hacı Adem Baba’dır.  Tekke, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk’taki Bektaşî tekkelerinin merkezi olarak bilinmektedir. Her yıl düzenli olarak Bektaşi Kurultayları bu tekkede yapılmaktadır. Tekke çok geniş bir alanda kurulmuştur. Tekke’de geç dönemlere ait meydan evi, kahve ocağı, derviş evi, misafir konağı, kütüphane, toplantı salonları ve türbe yapıları bulunmaktaydı. Türbede 7 Bektaşi babasına ait kabir bulunmaktadır. Giriş kapısında Bektaşi sikkesi olan bir kitabe yer almaktadır. 1999’daki Kosova Savaşında tekkedeki yapılar Sırplar tarafından kundaklanarak önemli ölçüde tahrip edilmiştir.

Tekke Tamir Kitabesi

Hüvel-mecid Bismillahirrahmanirrahim vel-muhsî
Ya ilahî bu naye ta ebed afet-i mübad
Künbed-i mîna felek durdukça hem abad-ı bad
Abdul-Hamid Han sani devlet-i bakî ola
Kim bunun asrında bu ali bina olmuş küşad
El-hac Adem Baba bu dergah-ı inşa edub
Eyleydin imdad-ı mihbanın ola ervah-ı şad
iki kardaş bu bina tecdidine bais olub
Hüseyin Perpuç-zadegan Mahmud ver isminin nihad
Bezl-i gayret kıldılar al-i soluk aşkına
Ruhları dareynde mesrur ola yarab bir murad
Dervişan sıfatıyla edile muttasıf
Bunların revanını rahmetle eyle yad”.

 

Kaynak ; Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri – Mehmet z. İbrahimgil Neval Konuk – Türk Tarih Kurumu yayınları

 

İlginizi Çekebilir  Şeyh Hacı Musa Tekkesi - Türbesi