Abdurrahim Tirsi (k.s.)

tarafından
788
Abdurrahim Tirsi (k.s.)

Bolu – Mudurnu’da İlçe merkezindeki Kanuni Sultan Süleyman camii ‘nin hemen karşısında

İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğdu. Babası Bayezid Fakih köyde imamlık yapıyordu. Küçük yaşta babası ile İznik’e giderek büyük Veli Hacı Bayram Veli hazretlerinin damadı ve Kadiri tarikatının Eşrefiyye kolunun kurucusu Eşrefoğlu Rumi’nin sohbetlerine katıldı. Eşrefoğlu Rumi’nin ” Bu çocuğu bize verin, talim ve terbiyesi ile meşgul olalım ” buyurması üzerine babasının rızası ile onun yanında kalarak yetişti.

Eşrefoğlu Rumi hazretleri küçük Abdurrahman’ı kendi gözetim ve eğitimine alarak tahsiline dikkat buyurmuşlar, en sonunda kendi tarikatının halifeliğini vererek maksadına nail kılmışlardır. Bir süre sonra Eşrefoğlu Rumi’nin kızı Züleyha Hatun ile evlendi. Böylelikle bir yandan damat, bir yandan da halifesi olarak maddesine ve mansına ortak eylemiştir.

Abdurrahim Tirsi hazretleri ; Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rumi hazretlerinin tesirinde kalarak hece vezni ve sade dille yazdığı çok güzel şiirleri ve divanı vardır.Abdurrahim Tirsi hazretlerine ait olan ilahiler uzun süre kadiri dergahında okunmuştur.

İlginizi Çekebilir  Hz. Ebu Derda (r.a.) - Makam - Konya

Şeyh Abdurrahim Tirsi hazretlerinin Silsile-i Şerifi

1. Hz. Seyyid-i Kâinât Muhammed-i Mustafa (sas.)
2. Hz. Ali (ra.)
3. Hz. Hasan Basri (ks.)
4. Hz. Habib Acemi (ks.)
5. Hz. Maruf Kerhi (ks.)
6. Hz. Sırrı Sakati (ks.)
7. Hz. Cüneyd Bağdadi (ks.)
8. Hz. Ebû Bekir Şibli (ks.)
9. Hz. Abdülvahid Tamimi (ks.)
10. Hz. Şeyh Ebu Fereç Tarsusi (ks.)
11. Hz. Şeyh Ebu Kureyşi Ayiyul Hakari (ks.)
12. Hz. Şeyh Ebu Said Mubarek Mahsumi (ks.)
13. Hz. Şeyh Seyyid Abdulkadir Geylani (ks.)
14. Hz. Şeyh Seyyid Şemseddin Muhammed (ks.)
15. Hz. Şeyh Seyyid Şehabeddin Ahmed (ks.)
16. Hz. Şeyh Seyyid Hüseyin Hamavi (ks.)
17. Hz. Şeyh Seyyid Eşrefoğlu Rumi (ks.)
18. Hz. Şeyh Abdurrahim Tirsi (ks.)
19. Hz. Şeyh Muslihiddin Efendi (ks.)
20. Hz. Şeyh Hamdi Efendi (ks.)
21. Hz. Şeyh Sırrı Ali Efendi (ks.)
22. Hz. Hamdullah Sani Efendi (ks.)
23. Hz. Şeyh Lütfullah Efendi (ks.)
24. Hz. Şeyh Ahmed Efendi (ks.)
25. Hz. Şeyh Eşref Sani (ks.)
26. Hz. Şeyh Abdullah Efendi (ks.)
27. Hz. Salih Efendi (ks.)
28. Hz. Şeyh Abdülkadir Efendi (ks.)
29. Hz. Şeyh Muhyiddin Efendi (ks.)
30. Hz. Şeyh Şerafüddin Efendi (ks.)
31. Hz. Şeyh İzzeddin Efendi (ks.)
32. Hz. Şeyh Abdullah Efendi (ks.)
33. Hz. Şeyh Avnüllah Efendi (ks.)
34. Hz. Şeyh Fahreddin Efendi (ks.)
35. Hz. Şeyh Ahmed Ziyaeddin Efendi (ks.)
36. Hz. Şeyh Mehmed Fahreddin Efendi (ks.)
37. Hz. Şeyh Nafiz Efendi (ks.)
38. Hz. Şeyh Ahmed Ziyaeddin Efendi (ks.)
[/toggle]

İlginizi Çekebilir  Şeyh Edebali (k.s.)

Çok büyük kerametler sahibi olan Abdurrahim Tirsi hazretleri , Hicri 926 ( miladi 1519) yılında Sefer ayında vefat etmiştir. Kırk sekiz yıl süreyle dergahda postnişilik yapmıştır.

Kaynak ;
Rahmi Serin, Hayreddin Tokadi Hazretleri ve Bolu ilçelerindeki Türbeler
İstanbul ve Anadolu evliyaları , Pamuk Yayınları