Nebi Harun-i asefi

tarafından
128
Nebi Harun-i asefi

İÖ. 1000 – 900 yılları arasında yaşamış ve Hz. Süleyman’ın katibidir. Berhiya’nın oğludur.Adı Asaf bin Behriyadır.( Bugun Eğil’ de Hz. Asaf’a hürmeten Asaf ismi çok kullanmaktadır) İÖ 971 yılında Süleyman Peygamber’in hükümdarlığı sırasında, İsrail en geniş sınırlarına ulaşmış ve yükselme dönemini yaşamıştır. Hz. Süleyman fetih ve dinin yayılması için Nebi Harun-u Asefi yi ordularının komutanı olarak atamıştır. Oda kendisi gibi Hindistanlı ve akrabası olan Nebi Ömer(ibni Pir-i Can) ile beraber Eğil bölgesini feth gelmiştir. Rivayete göre; Asurlardan Eğil kalesini almak istemiş fakat kale , çok yüksek olduğundan ele geçirememiştir. Üçüncü kuşatma da kaleye ”eğil” diye bağırdığında kale eğilmiş ve feth edilmiştir.

Neml Suresi 40. ayet; kitaptan(Allah tarafından verilmiş) bir ilim olan bir zat (Hz. Süleyman’a);” Göz açıp kapamadan ben onu sana getiririm” dedi biçimindedir. Burada sözü edilen kişinin Hz. Süleyman’ın veziri Asaf bin Berhiya (Harun Asafi) olduğu ifade edilmektedir.

Nebi Harun-u Asefi’nin kabri Eğil’de ziyaret tepesindedir. Buradaki en eski türbe Nebi Harun türbesidir.1316/1898, 1321/1903 ve 1323/1905 tarihli Diyarbakır salnamelerinde ” Nebi Harun Asefi ” peygamber olarak ifade edilmekte ve mezarının Eğil’de olduğu belirtilmektedir. Türbe içinde bulunan Çiçekli Kufi kitabeye göre yapı 557/1162 tarihinde Nisanoğulları döneminde inşa edilmiştir. Türbe için biri Nebi Harun’a diğeri akrabası Ömer İbni Pir-i Can’a ait iki kabir bulunmaktadır.

Kaynak ; Diyarbakır Kutsal Yerler Atlası ; T.C. Diyarbakır Valiliği , editör Doç.Dr. İrfan Yıldız

Kaynak ; Eğil ve Turizm Peygamberler Kanti Eğil ; Prof. Dr. Yusuf Kemal Haspolat

Address:

Ziyaret Tepesi – Eğil Diyarbakır