keyboard_arrow_down Melana Halid Bağdadi Halifeleri

Seyyid Abdullah Şemdini ( k.s.)

Seyyid Abdullah Şemdini ( k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hakkari – Şemdinli – Bağlar Köyü Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Seyyid Abdullah-ı Şemdînî’dir. Ahlâkı, hazret-i Osman’ın güzel ahlâkını hatırlatan çok yüksek bir velî idi. Şafiî mezhebi âlimlerindendir. Lakabı Sirâcüddîn...

Seyyid Taha Hakkari (k.s.)

Seyyid Taha Hakkari (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hakkari – Şemdinli’nin Bağlar köyünde Osmanlılar zamanında Anadolu’da yaşayan evliyânın en büyüklerinden. İnsanları Hakka da’vet eden, onlara doğru yolu gösterip hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim...