keyboard_arrow_down Afyon Evliyaları

Ahi Mehmed Dede

Ahi Mehmed Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

Afyon -Bolvadin – Sultan Carullah Mezarlığı  Ahi Mehmed Dede , Bolvadin de bulunan Mevlevihane’nin ilk şeyhi dir. ‘’Bolvadin kazasında bundan akdem cennetmekan Firdevs aşiyan merhum ve mağfurun ileyh Sultan Mehmet...

Müderris Yörük Hacı Ali Efendi

Müderris Yörük Hacı Ali Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Bolvadin’de Kadiri tarikatının temsilcilerinden biri de Yörük Hacı Ali Efendi. Mahalle halkının desteğiyle Ömer Efendi başkanlığında bir dernek kurulur ve Kaymakçızade Hacı Mustafa Efendi’nin bağışladığı arsa üzerine bir medrese...

Şeyh Ali Sıtkı Dede

Şeyh Ali Sıtkı Dede

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Bir zamanlar Ali Sıtkı Dede Türbesi’nin etrafı, mezarlık olup çok sonra yapılan ‚Kırıkoğlu Mescidi‛ haziresidir. Yenice Mescidi, dedenin çocukları olan Hızır Bey ve Veli Bey’in vakıfları’nın hayratıdır. Mescidin Dibekbaşı...

Ahmed Dede – Başmakcı

Ahmed Dede – Başmakcı

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Hangi asırda yaşadığı bilinmediği gibi hayatıyla ilgili pek bir bilgi de bulunmayan Başmakçı evliyalarından bir diğeri Ahmet Dede’dir. Onun da Selçuklular devrinde yaşadığı kabul edilir. Hakkında anlatılan menkıbelerden biri...

Kesikbaş Sultan – Afyon

Kesikbaş Sultan – Afyon

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kesikbaş Sultan’ın, XV. yüzyılda yaşamış olan Abdurrahim Karahisârî’nin çağdaşı olduğuna ilişkin görüşler, Kesikbaş Camii ve tekkenin XV. asırda yapılmış olabileceği fikrini vermekte ise de, XVI. yüzyıl tahrirlerinde, Kesikbaş ismine rastlanmaz....

Kırklar Makamı – Şeyh Hasan Efendi

Kırklar Makamı – Şeyh Hasan Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  Afyon – Merkez – Kırklar camii  Kırklar makamı camiinde Mescit içerisinde Horasan erenlerinden olduğu söylenilen bir şahsa ait türbe vardır. XVII. Yüzyılda şehre gelen Evliya Çelebi Seyahatnâmesinde Kaledeki Keykubad...

Merdümek Sultan

Merdümek Sultan

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gavur Kalesi diye anılan tepenin eteğindeki Merd-i yek (Mürdümek) Sultan’a ait mezarlıktır. Merd-i Yek Sultan’ın Afyonkarahisar’ın fethi sırasında mezarının bulunduğu yerde şehit düştüğü nakil olunmaktaysa da, daha sonraki yıllarda vefat...

Seyyid Cemal Sultan

Seyyid Cemal Sultan

Bu yazı sabitlenmiştir.

Afyon – ihsaniye – döger beldesinde çakır mevkiinde Seyyid Cemal Sultan, Hacı Bektaş Veli düşüncesinin önemli halifelerindendir. Velayetname’de Seyyid Cemal Sultan ile ilgili şu bilgiler yer alır; Hacı Bektaş Hünkar...

Emirdağ Evliyaları

Emirdağ Evliyaları

Bu yazı sabitlenmiştir.

Emirdağı’nda on altı türbe ve mezar tespit edilmiştir. Yorgun Dede (merkez Adçal eteklerinde), Garip Dede (İncili Mahallesinde bir evin avlusunda yer alır), Emir Baba (Sultan), Balçam Sultan, bunlardan bir kısmıdır....