Eyüp Evliyaları

[maplist categories="558" simplesearch="true" viewstyle="maponly" locationsperpage="3"]

Eyüp Evliyaları-------
Mahmud Esad Çoşan      Muhammed Murad Münzevi     Şeyhülislam Ebusuud Efendi     Hüseyin Hilmi Işık     Ahmed Bin Ebul Hayr     Azizzade Şeyh Abdulbaki Sivasi     Baba Haydar Semerkandi       Cemaleddin Uşşaki     Şeyh Abdulmecit Sivasi  Medineli Hacı Osman Akfırat     Pir Ahmed Edirnevi     Lalizade Abdulbaki Efendi     İsa Geylani     Abdullah Kaşgari     Ubeydullah Kaşgari     Şeyh Abdulehad Nuri Sivasi     Köpekçi Hasan Efendi     Ümmi Sinan    Şeyh Kasım Küfrevi     Şeyh Abdullah Saburi Efendi     Şeyh Abdulbaki Efendi     Sertarikzade  Muhammed Emin Efendi     Ahmet Dede     Kesikbaş ve Derviş Molla     Itri Efendi     Ferah Baba     Saka Baba       Dökümcü Gül Baba     Necib Fazıl Kısakürek     Şeyh Abdulkadir Efendi     Münzevir Kardeşler      Küçük Hüseyin Efendi     Karyağdı Baba     İdris Bitlisi     Hüseyin Sadık efendi      Hüseyin Nazmi Geylani     Hızır Çavuş     Hasan dede     Hacı İsa     Evren Dede     Evlice Baba     Celalzade Salih Çelebi      Celalzade Mustafa Çelebi     Cebe Ali Bey      Bali Baba    Abdulkadir Haki El  Kadiri        Efendi
----

Eyüp
0

İstanbul – Eyüp – Nişanca’daki Sivasi dergahında. Abdulehad Nuri Sivasi Hazretleri Halveti şeyhlerindendir. Fazl ü…

Eyüp
0

İstanbul – Eyüp – Nişanca’daki Sivasi dergahında. Halveti şeyhlerinin önde gelenlerinden olan Abdülmecid Sivasi Hazretleri,…

Eyüp Necip Fazıl Kısakürek
0

İstanbul – Eyüp Kabristanında . Piyerlotiye çıkan İdris köşkü yolunda Kaşgari dergahına gelmeden solda .…

Eyüp Şeyh Kasım Küfrevi
0

İstanbul – Eyüp Sultan kabristanında. Piyerlotiye çıkan yokuşta Kaşgari dergahına gelmeden sağ tarafta yola yakındır.…

Eyüp Şeyh Abdullah Saburi Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında . Babası Şeyh Abdulbaki Efendi’nin yanında…

Eyüp Şeyh Abdulbaki Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında. Oğlu Şeyh Abdullah Sabuni Efendi’nin yanında.…

Eyüp Sertarikzade Muhammed Emin Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin yanında …. [maplist locationstoshow=”5478″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Eyüp Saka Baba
0

İstanbul – Eyüp’de Yusuf efendi Çiftliği sokak ile Çövenci sokağın kesiştiği yerde. …….. [maplist locationstoshow=”5470″…

Eyüp Köpekçi Hasan Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Edirnekapı Kabristanında. Fethi Çelebi caddesinin hemen arkasındaki bölümde ….. [maplist locationstoshow=”5455″ simplesearch=”true”…

Eyüp Kesikbaş ve derviş Molla Muhammed1
0

İstanbul – Eyüp’de Eğrikapı caddesinde Sur kapısının hemen yanında ……. [maplist locationstoshow=”5444″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Eyüp Ferah Baba
0

İstanbul – Eyüp’de Abdurrahman Şeref Bey caddesinde …… [maplist locationstoshow=”5427″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Eyüp Dökümcü Gül Baba1
0

İstanbul – Eyüp’de Ümmi Sinan sokak ile Düğmeciler caddesinin kesiştiği yerde ….. [maplist locationstoshow=”5421″ simplesearch=”true”…

Eyüp Cemaleddin Uşşaki1
0

İstanbul – Eyüp – Eğrikapı da Hirami Ahmed paşa camii avlusunda ……. [maplist locationstoshow=”5416″ simplesearch=”true”…

Eyüp Ahmed Dede - İstanbul - Eyüp
0

İstanbul – Eyüp’de ahmed dede sokağında …… [maplist locationstoshow=”5404″ simplesearch=”true” viewstyle=”maponly” locationsperpage=”3″]

Eyüp İsa Geylani
0

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari…

Eyüp Ubeydullah Kaşgari - Abdullah Kaşgari
0

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari…

Eyüp Ahmed Bin Ebul Hayr
0

İstanbul eyüp’de Nişanşa mustafa caddesi ile Davutağa caddesinin kesiştiği köşde Şeyh Murat münzevi ergahında Murat…

Eyüp Hüseyin Hilmi Işık
0

Eyüp’den pierre Lotiye giden yokuştan yukarı çıkıyoruz.Kaşgari dergahını geçtikten hemen sonra soldaki merdivenlerden yukarı çıkıyoruz.…