keyboard_arrow_down Etiket: Şeyh Ömer Dede

Dede Ömer Karibi

Dede Ömer Karibi

Bu yazı sabitlenmiştir.

  “Kutub Ömer Efendi” ve “Dede Ömer Karibi” adlarıyla meşhur bir Halveti Uşşâki Şeyhi olan Şeyh Ömer Efendi aslen Saruhan’lı olup Gelibolu’ya sonradan yerleşmiştir. Pir-i tarik Hüsâmeddin Hasan-ı Uşşâki’nin (ö.1001/1593)...