keyboard_arrow_down Etiket: kırşehir evliyaları

Mahsenli Ali Efendi (k.s.)

Mahsenli Ali Efendi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kırşehir – Çiçekdağı – Mahsen köyü camii yanı Kırşehir velilerinden ve Çorumlu Hacı Ömer Lütfi Efendi’nin halifelerindendir. 1841 yılında Giresun’un Alucra ilçesine bağlı, Zil (Aktepe) Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve...

Muhterem Hatun

Muhterem Hatun

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kırşehir – Merkez’de Muhterem Hatun caddesinde Muhterem Hatun Türbesi şehrin doğusunda İmaret Mahallesi’nde yer alır ve ziyarete açıktır. Eser, daha önce burada bulunan, kerpiç malzemeden yapılmış ve oldukça harap durumdaki...

Ahmed Gülşehri

Ahmed Gülşehri

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kırşehir – Merkez’deki ahmed Gülşehri parkı içerisinde Gülşehri (ö. 1317’den sonra)’nin 1317’de kaleme aldığı Mantıku’t-tayr’daki bazı beyitlerden onun Kırşehir’de zaviye sahibi, müridi çok ve bütün şehir halkınca tanınan, evinde her...

Aşık Paşa

Aşık Paşa

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kırşehir – Merkez’deki Aşık Paşa kabristanındaki türbesinde Kırşehir’de dünyaya gelen Aşık Paşa (1272-1332)’nın asıl adı Ali, mahlası Aşık’tır. “Paşa”, “beşe” veya “başağa” diye adının sonuna eklenen lakap, babasının ilk oğlu...

Ahi Evran (k.s.)

Ahi Evran (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kırşehir – Şehir merkezindeki Ahi evran camii içerisinde Anadolu’dan Ahîlik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan büyük alim. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi; künyesi, Ebu’l-Hakayik ve lakabı, Nasiruddîn’dir. 1171 (H. 567)...