Menü

keyboard_arrow_down Etiket: edirne türbeleri

Süleyman Zati Efendi

Süleyman Zati Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – keşan Anadolu velîlerinin büyüklerinden. Aslen Geliboluludur. Keşan’da ikâmet ettiğinden, Keşanlı Süleymân Zâtî diye meşhûr oldu. Zâtî mahlasıyla söylediği şiirleri pek hoştur. Doğum târihi ve yeri kesin olarak belli...

Bahaeddin Bin Lütfullah

Bahaeddin Bin Lütfullah

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi Mevlânâ Behâeddîn bin Şeyh Lütfullah‘tır. Doğum târihi kaynaklarda bulunamamıştır. 1490 (H.895) senesinde Edirne’de vefât etti. Babası Şeyh Lütfullah, Hak yolu yolcularının rehberi ve helâke...