keyboard_arrow_down Etiket: Cerrahzade

Muslihiddin bin Alaüddin Cerrahzade

Muslihiddin bin Alaüddin Cerrahzade

Bu yazı sabitlenmiştir.

Edirne – Merkez – Şeyh Şücaeddin Dergahı Osmanlı âlimlerinden ve meşhur velîlerden. İsmi, Muslihiddîn bin Alâüddîndir. Cerrahzâde diye meşhur olmuştur. 1495 (H.901)’de Edirne’de doğdu. 1575 (H.983) senesinde Edirne’de vefât etti....