keyboard_arrow_down Etiket: Bilecik Evliyaları

Akça Koca

Akça Koca

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilecik – Söğüt de Ertuğrul Gazi Türbesinde Ertuğrul Gazi’nin kumandanlarındandır. Osman Gazi’nin beyliği döneminde de hizmetlerine devam etmiş ve Beyliğin büyümesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Bir rivayete göre babasının...

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilecik – Söğüt’de Ertuğrul Gazi türbesinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücâhid kumandan; Ertuğrul Gâzi’nin silâh arkadaşı ve Aydos kalesi fâtihi. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1329 (H. 730)...

Ertuğrul Gazi (k.s.)

Ertuğrul Gazi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilecik – Söğüt’de Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gâzi’nin babası. Gündüz Alp’in oğludur. Oğuzların kayı boyundandır. Cengiz’in İslâm memleketlerini talan ettiği sırada, babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere kabilesiyle beraber ülkesini terk...

Dursun Fakih (k.s.)

Dursun Fakih (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilecik – Küre köyüne 3km mesafe’de.  Bilecik – Söğüt yolu üzerinde Tefsîr, hadîs ve fıkıh âlimi. Şeyh Edebâlî hazretlerinin dâmâdı. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in bacanağıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sultan...

Molla Hattab Karahisari (k.s.)

Molla Hattab Karahisari (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilecik – Orhangazi camii yanındaki Şeyh Edebali türbesi içerisinde Sultan Osman Gazi döneminin alimlerinden olup tam adı Hattab b. Ebu’l- Kasım El- Karahisari’dir. Doğduğu beldede devrin alimlerinden ilim tahsil ettikten...

Şeyh Edebali (k.s.)

Şeyh Edebali (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilecik – Şehir Merkezinde Orhangazi caminin yanındaki Türbesinde. Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen büyük İslâm âlimi. Osman Gâzinin kayınpederi ve hocası. Karaman civârında 1206 (H.603) yıllarında doğduğu tahmin edilmektedir. 1326...

Şeyh Muhlis Baba (k.s.)

Şeyh Muhlis Baba (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilecik – Orhangazi camii yanındaki Şeyh Edebali türbesi içerisinde Osman Gazi döneminin tanınmış şeyhlerinden biridir Hak aşığı Muhlis Baba. Karamanoğullarının diyarını yurt tutmuş, Osman Gazi’nin fetihlerine katılmıştır. Duası kabul gören...