Menü

keyboard_arrow_down Etiket: Ahmed Raufi üsküdari

Ahmed Raufi Üsküdari

Ahmed Raufi Üsküdari

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul -Üsküdar’da Sinan Paşa camii haziresinde İstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve seyyiddir. 1653 (H.1063) senesinde İstanbul’da doğdu. Seyyid Ahmed Efendi, asrının büyük âlimlerinden aklî ve naklî ilimleri öğrendi. İlim tahsîlini...