Yalova’nın Günekköy köyünün kabristanında.

Hacı İhsan Tamgüney, gönüllere taht kurarak “Sultan Baba” ünvanını kazandı. Dağıstanlı  Şeyh Şerafeddin-i Veli Hazretleri’nin manevi tasarrufunda yoğrulan Sultan Baba, şeyhinin vefatından sonra halkı irşad vazifesine başladı. Rahmet-i Rahman’a kavuşana kadar (24 Kasım 1991 Cumartesi) yüzlerce talebe yetiştiren gönül sultanı; herkesin derdini dinler, müşkili olanların dertleriyle hemhal olurdu. Ruslara karşı Afgan mücahitlerle birlikte savaşan Mücahid Şeyh Sultan Baba’ydı.

Sultan Baba’nın Silsile-i Şerifi

Asıl ismi H. İhsan Tamgüney, ancak halk arasında çok sevildiğinden O’na “Gönül Sultanı” olarak “Sultan Baba” denirdi. 1904 yılında Artvin’in Arhavi ilçesinde dünyaya geldi. Daha 2 yaşında babası, 6 yaşında da annesi vefat etti. Yetim ve öksüz olarak büyüyen Sultan Baba, 1954 yılında İstanbul’a gelip, Zeytinburnu ilçesine yerleşti. Dağistanlı Şeyh Şerafeddin Hazretleri’nin manevi tasarrufunda yoğrulan Sultan Baba, O’nun vefatından sonra halkı irşad vazifesine başladı.Rahmet-i Rahman’a kavuşana kadar (24 Kasım 1991 Cumartesi) yüzlerce talebe yetiştiren gönül sultanı, herkesin derdini dinler, müşkili olanlara nasihat vererek çözmeye çalışırdı. Halk arasında çok sevildiği için yaşça O’ndan büyük olanlar bile O’na “Baba” demeye başladılar. Manevi tasarrufu ve kuvvetinden dolayı da kendisine “Sultan” ismi verilince “Sultan Baba” olarak meşhur oldu. Kendisini Ümmet-i Muhammed’e adayan Sultan Baba, mütevazi, müşfik, nezaket ve hassasiyet sahibiydi.

Okul gibi dükkan

İstanbul’a geldikten sonra Zeytinburnu’nda açtığı bakkal dükkânı manevi derslerin okutulduğu bir akademi gibiydi. Sultan Baba’nın dükkânına gelen müşterilerin dertlerine şifa bularak ayrıldığı dükkânının yanında bir de mütevazi, iki katlı küçük bir evi vardı. Gündüzleri saim (oruç tutarak), geceleri kaim (namaz kılarak ve Kur’an okuyarak) olarak geçiren Sultan Baba’nın ikamet ettiği mütevazı evi, dergah olarak kullanılır, gelen-giden misafirler için yemekler pişirilir, haram olan günler dışında her gün iftar ve sahur sofraları kurulurdu. Sonra dükkanı Güney gıda marketi olmuştu. Aynı binanın üst ve alt katları hafız yetiştirilen Kur’an Kursu olarak kullanılıyordu.

Dördü erkek, biri kız, beş çocuk babasıydı

Hak dava uğrunda kendini feda eden Sultan Baba, durma ve dinlenme bilmez, Kur’an okurken gözlerini dinlendirdiğini, oturmaktan canı sıkılınca, namaz kıldığını söyler, daima Allah’ı zikrederdi.Arhavi, Bilecik, Zeytinburnu adreslerinde ikamet eden Sultan Baba, dördü erkek (Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Hasan), biri kız (Fatma), toplam beş çocuk babasıydı. Helal lokma için çalışan Zeytinburnu esnaflarından, Ramazan ve Kurban Bayramı hariç, sürekli oruç tutan, az ama öz konuşan bir mürşiddi. Yanında lafazanlık yapanları ikaz eder; “Ya sus, ya hakkı söyle ki, imanına gölge düşmesin” der, terazisinde tartısı şaşmaz, yaratılanlardan asla korkmazdı.Dik ve sert yürür, hikmetli bakar, ağzından bal akardı. Uzun boylu olmadığı halde çok heybetli gözükürdü. İslam’ın emirlerine göre yaşayan cefakâr ve vefakâr bir insandı.

Sultan Baba’nın Yolu

Sultan Baba’nın Yolu, Peygamber Efendimizin yolundan başkası değildi.Büyük imamlardan Şeyh Şerafeddin-i Veli hazretlerinin müntesibi olan Sultan Baba, Yalova’nın Güney köyünde, Cennet Tepesi’nde medfundur. Asude görünümlü selvi ağaçlarının altında şeyhinin makamının yanında. Sultan Baba, “Şeyh Şerafettin Hazretleri’ni ziyaret etmeden, kimse bize gelmesin” buyurmuştu.Sultan Baba’nın sadık talebelerinden Rahmi amca sormuş: “Sultan Baba, tasavvuf nedir?” Sultan Baba, Rahmi amcanın bu sorusuna şöyle cevap vermiş: “Tasavvuf; kal ilmi değil, Mürşidden alınan hâl ilmidir. Tasavvufi bilginin konusu ma’rifetullah’tır. Tasavvuf tatbiki bir ilim olduğundan mürşid vasıtasıyla öğrenilir. Tasavvuf kitaptan okuyarak öğrenilebilecek bir ilim değildir, çünkü tecrübe ilmidir. Tasavvufun bilgi kaynağı felsefe ve kelâm gibi akılla sınırlı değildir. İlham ve keşf de bilgi kaynağı olarak kabul edilir. Tasavvufi eğitim, “tarikat” denilen özel yollarla kat’edilir.

Şifa pınarı, çocukları çok severdi

Kendisine tabiplik icazeti verilen Sultan Baba, sağlığından şikayetçi olan insanlara Kur’an-ı Kerim’den şifa ayetleri okuyarak Allah’ın izniyle tedaviye çalışır. İnleyerek gelen insanlar, “Allah senden razı olsun” diye dua ederek ayrılırdı dergahından. O Kur’an okuyunca dinleyen insanlar huzur bulur, inlemeleri durur, yüzleri gülerdi. Sultan Baba, bir su bardağı sıcak süte bir kaşık bal katarak şerbet yapar ilaç gibi içerdi. Bu şerbetten misafirlerine de ikram ederdi. Özellikle çocuklara ikramda bulunurdu. Sultan Baba çocukları özellikle hafızları çok severdi. Onlara para vererek Kur’an hafızı olmayı teşvik ederdi.

Hindikuş Dağları’ndan gelen savaşçı

Sultan Baba’nın büyük oğlu Ahmet abi diyor ki: “Bir gün Sultan Babamın dükkanına Hindikuş Dağlarından geldiğini söyleyen bir Afgan mücahidi girdi. Daha içeri girer girmez, babamın ayaklarına kapandı ve: ‘Ey Allah dostu, sana Mücahidlerden çok selam getirdim. Susuz yiğitlere su veren sendin’ Babamın masasında bulunan zemzem tasını göstererek, ‘İşte su dağıttığınız tas’ dedi. Babam gülümserken, biz şok olmuştuk.” Sultan Baba ile birlikte Hac’a giden oğlu Hüseyin abi anlatıyor: “Sultan Babamla birlikte Arafat’ta vakfede bulunuyorduk. Bir anda Afgan mücahidleri Sultan Baba’mın etrafını sarıp ellerine sarılıp ‘Mücahid Şeyh!.. Mücahid Şeyh!.. Hindikuş Dağları’nda bizimle birlikte Ruslara karşı savaşan sendin. Seni tanıdık. Sen O’sun’ dediler. Sultan Babam sanki bir ayıp işlemiş gibi, Afganlı Mücahitlere yalvarıyor; ‘Yapmayın, etmeyin, gençler. Açık vermeyin’ diyordu.

Kalp kırmayın, ustası yok

Sultan Baba, insanların kalbini kırmamaya dikkat ederdi. Talebelerine de kimsenin kalbini kırmamalarını tavsiye ederdi. Sultan Baba bu konu üzerinde çok dururdu. Bir insanın kalbini kırmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu ise şöyle açıklardı: “Gerekirse Kâbe’yi yık, ama bir insanın kalbini yıkma. Çünkü Kâbe’nin mimarı, insan. O’nu yıkarsan yine yapılır. Fakat bir insanın kalbini yıkarsan o yapılamaz. Çünkü ustası yok.”

Sultan Baba’nın ders

Sultan Baba’nın zikir sohbetlerinden önce 3 defa “Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber” diye tekbir getirilir, tekbirin Türkçesi olan “Ya yücelerin yücesi Allahım, Sen’den başka ilah yoktur. Vallahi Sen Ekbersin. Bütün Hamdü Senalar Sana aittir” cümlesi yine üç defa tekrar edilirdi. Üç defa “Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu” denilerek kelime-i şehadet getirilir, bunun Türkçesi olan “Şehadet ederim ki Allah’dan başka ilah yoktur. Yine Şehadet ederim ki Muhammed (a.s.) Allah’ın kulu ve elçisidir” cümlesi üç defa tekrar edilirdi. Sonra 70 defa “Estağfirullah el azim” diye tevbe istiğfar edilir, bir Fatiha-i şerif, 11 İhlas-ı şerif okunurdu. Felak ve Nas surelerinden sonra yine Fatiha-i Şerif okunur, bu surelerden sonra Sultan Baba “Faelemennehu Lailahe illallah” dedikten sonra 300 defa “Lailahe illallah=Yoktur ilah Allah’dan başka” denirdi. Sonra “Elif Lam Mim, Allah” dedikten sonra 300 defa “Allah” denirdi. Sultan Baba “İnnallahe ve melaiketehü yüsellüvne alennebiyh ya eyyühelleziyne amenü sallu aleyhi vesellimu teslima dedikten sonra 100 defa “Allahümme salli Ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim” selavat-ı şerif okunurdu. Tekbir ve şehadet getirilir. Fatiha okunduktan sonra Sultan Baba’nın “Amin” demesiyle duaya başlanırdı.

Kerametin fotoğrafı

Sene 1990. Türkiye Gazetesi’nde muhabirim. Bir yakınım dedi ki: “- Yahudiler, yıkmak için Mescid-i Aksa’nın altını oyuyormuş.” Ona: “- Bunu kimden duydun?” diye sordum. “- Sultan Baba’dan” cevabını verdi. “- Peki Sultan Baba Kudüs’e gitmiş mi?” “- Ne gerek var, o bir Allah dostu” dedi. Aradan bir hafta geçmeden arkadaşım Şeref Özata, gazete yönetimine “Kudüs’e gidip röportaj yapmak istiyorum” diye teklif vermiş. Şeref’in röportaj teklifi olumlu karşılanmış. Ancak gazetenin sahibi Enver Ören bey, “Yanına Selami Çalışkan’ı al” demiş. Teklif bana gelince balıklama daldım ve “Hemen kabul ediyorum. Ne zaman gidiyoruz?” diye Şeref’e sordum. Arkadaşım: “- Her şey hazır, sadece İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu’ndan vize almamız gerekiyor” dedi. Onu da temin ettik. Tam bir haftalık seyahate çıktık.Gazze, Ramallah, Hayfa’yı da gezdik ama, günlerimizin çoğu Kudüs’te, tabii ki Mescid-i Aksa’da geçti. Mescid-i Aksa’nın altının “Tarihi eser arıyoruz” bahanesiyle Yahudilerce oyulduğunu gözlerimizle gördük ve fotoğrafını çektik. Bu aynı zamanda Sultan Baba’nın kerametinin de fotoğrafıydı.

Peygamber kabri üstünde namaz kılınır mı?

Bindokuzyüzdoksanyedi’de Sultan Baba’nın talebeleriyle birlikte Umre ziyaretine gitmiştik. Yanımdaki arkadaşıma Beytullah’ın yanındaki hilal şeklindeki duvarı göstererek, “- Bu duvarın içinde namaz kılmak çok faziletliymiş” deyiverdim. Bu sırada konuşmamızı duyan Bilge Abi: “- Bilmeden konuşmayın. O duvarın çevrelediği yerde en az 15 Peygamber’in kabri bulunduğu rivayet edilir. Peygamber kabri üstünde namaz kılınır mı?” dedi. Serde gazetecilik var ya. Bilge Abi’ye tekrar sordum: “- İyi de orada 15 Peygamberin kabri olduğunu siz kimden duydunuz?” Hacı Abi, gayet sakin: “- Sultan Baba’dan”.

Sultan Baba’dan vecizeler

“Edep ilmin önündedir. Abdesti deli gibi, Namazı veli gibi kıl. Can düşmanın çavuş (nefis), onu yen, Rabbine kavuş. Nefsini yenersen en büyük savaşın kahramanı olur, imanını kurtarırsın. Fenadan ayrılırsan bekaya kavuşursun. Sekiz cennetin sultanı, Allah’a kul, Peygamber Efendimize layık ümmet olasın. Dünya bir fasıl, ahirettir asıl. Kabe’yi yık, gönül yıkma. Zikir halkasında zakir ol.Bütün azalar kalbe teslim olur, kalbimizi de Rabbimize teslim edelim. Sadece kendini kurtarmakla değil, başkalarını da kötülüklerden kurtarmak için çalış. Allah yolunda yarışın, Allah için barışın.”

O bir Kur’an aşığıydı

O mübarek insan sihir yapanların dinden çıktığını ve kafir olduğunu söylerdi. Kendisi devamlı Kur’an okurdu. Çünkü O bir Kur’an aşığıydı. Hz. Osman gibi her sohbetine Rahman ve Rahim olan Allah’ın Kur’anı ile başlar, sohbetini yine Fatiha ile bitirirdi. Sultan Baba Allah için hiddetlenir, Allah için sevinirdi. Dünya için gam çekmezdi. Azimliydi ama haset değildi. Dilinde devamlı Mevla’nın ismi. Kısaca zikirle meşguldü.

Duaların bağışlanması

Okunan Kur’an-ı Kerim, tevhid, şehadet ve selavat-ı şeriften hasıl olan sevaplar Evvela bizzat,. Hace-i Kainat, sebeb-i mevcudat, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimize, ondan hasıl olan sevap Hz. Adem’den (as) Hz. Muhammed’e (a.sv.) kadar gelmiş geçmiş ne kadar Nebi, Resul Peygamber-i Zişan Efendimiz varsa cümlesinin ruhlarına bağışlanır. Ondan hasıl olan sevap, müctehid imamlarımızın, alimlerin, zahidlerin, meşayih-i kiram’ın, bütün akraba ve taallukat ve bütün Ümmet-i Muhammed’in ruhlarına bağışlanır, Allah Rızası için okunan Fatiha ile ders sona ererdi. Dersten sonra mutlaka çay ikram edilirdi.

Sultan Baba Hakka yürüdü

Sultan Baba, 24 Kasım 1991 Cumartesi günü dünyaya “elveda”, ukbaya “merhaba” diyerek ulvi davete icabet etti. Bir kuş misali uçup, Canan’a kavuştu. (Allah rahmet eylesin. En büyük ikram olan Fatiha’yı bu yazıyı okuyanlar O’ndan esirgemesin.) Sultan Baba, binlerce seveni tarafından tekbirler eşliğinde önce Zeytinburnu’ndan Yalova’nın Güneyköy’üne götürüldü. Şeyhi tarafından yaptırılan Güneyköy Camii’nde öğle namazını müteakip, cenaze namazını Hüseyin Dündar hoca kıldırdı. Sultan baba’nın cenaze namazına binlerce seveni katıldı. Sultan Baba’nın naşı, Güneyköy Camii’nden sevenleri tarafından omuzlarda taşınarak şeyhi Şerafeddin Bingöl’ün türbesine yakın bir yerde toprağa verildi. Allah ve Resulünü insanlara sevdiren ve on sekiz yıl önce fani alemden beka alemine hicret eden Gönül Dostu’nu rahmetle anıyoruz. Mekanı Cennet olsun. (Amin)

Önceki İçerikAliya İzzetbegoviç
Sonraki İçerikŞeyh Şerafeddin Dağıstani (k.s.)

5 YORUMLAR

 1. Sultan Baba dağı Tunceli’de de var ve türbesi var ordaki zaat muhterem kişide Allah dostudur çok yüksek bir dağın başında dir türbesi ve 110 yaşlarında vefat etmiş hiç evlenmemiş ordaki köylüye beni öldüğüm yere defnedin demiştir bir uçurumun kenarında türbesi kerameti olan bir zaat bir amcaya sordum hikayeni anlat dedim dedi benim çocuklarım hep ölüyordu bir yaşına gelmeden 6 çocuğum o şekilde öldü bende eşimi aldım kurbanımi alıp gittim ziyaretine kurbanı kestim türbesinde bir gece kaldık giden kişi bir gece kalması şart mutlaka ve bir gece kaldıktan sonra bir yıl içinde çocuğumuz oldu bir daha hiç biri ölmedi 6 çocuğum var biri şuan Tunceli ovacik PTT müdürü pirkemal balcı bunu bana anlatan amcada memet Balcı Haziran 2020yilinda vefat etti eşi yasiyor Sultan Baba kerametini çok gören inssnlar var ve hersene ziyaretçisi çok olan bir yer itikat sahibi olan insanlar mutlaka gitmeli …

 2. 1960’lı yılların başlarındaydı, İstanbul-Zeytinburnu’nda, halkın İstasyon Camiî olarak bildiği, Emine İnanç Vakfı Camiî’nde vazife yaptığımız yıllar… Cami’in cematinden bir bakkal İhsan efendi vardı, Cami’e yakın, istasyona paralel, Cumâ Pazarı olarak bilinen yerde bakkallık yaptığından beş vakit cami’e gelirdi. Fakat, cemaate katılmaz, imam’a uymaz son cemaat yerinde tek başına namazını kılardı. Zaman zaman, arkasında bir başkası da olurdu, hemen arkasında durmasına rağmen, imam-cemaat olarak değil de ayrı ayrı namazlarını eda ederlerdi. “Cami’e geldiğiniz halde, yalnız namaz kılmanız, özellikle imam’a uymamanız, cemaati terk etmeniz, fitneye sebep oluyor, cemaat tarafından tuhaf karşılanıyor”, dediğimizde muknî bir cevap veremedi, kemküm etti. Kısa konuşmamızdan, dinî ve fıkhî bilgilerinin, herhangi bir Müslümanda bulunması gereken asgarî Zarûrat-ı Diniyye seviyesinde olduğunu tespit etmiştim. Biraz cezbe, biraz cinnet arası bir durum tespit etmiştim. Aradan uzun yıllar geçti. Kâfileler halinde insanların başka yerlerden Bakkal İhsan Efendi’yi ziyâret için geldiklerini öğrendim. Kâfileler, Bakkal İhsan Efendi’yi Mürşid-i Kâmil olarak görüyor, inanıyor, kendisinden feyiz aldıklarını iddia ediyorlardı. Turuk-u Âliye’den hiçbirisine, irtibatı bulunmayan, teselsülü ve Nisbet-i Sahîhası bulunmayan bu meczup da:
  -Ben Muhtac-ı Himmet bir dede
  Kime himmet ede,” diyeceğine, onları kabul ediyor, onları irşâd ettiğini zannediyordu. Zeytinburnu’lu Bakkal İhsan Efendi, birgün bile Seyr-i Sülûkü olmadan hiç bir kimsenin manevî terbiyesi altına girmeden, Nefs-i Emmâresini terbiye ve tezkiye istikâmetinde herhangi bir çalışma yapmadan, mürşid’lik, müceddid’lik şöyle dursun, mürîd olabilmesi için kırk fırın ekmek yemesi gereken İhsan Efendi, nasıl olmuşsa, Mürşid-i Kâmil olarak çıkagelmiştir. Müceddid’in ta’biriyle “Olaçıkagelmek”, için mutlaka muşahhas birisini göstermek gerekirse alın size biraz meczûp, biraz mecnûn, Bakkal İhsan Efendi!… Bakkal İhsan Efendi vefat ettiğinde, cenazesine binlerce insan katılmış, gazete ve televizyon kanalları, “Sultanbaba Hakk’a Yürüdü” diye vermiştir. Sultanlığı ve Babalığı nereden geliyor, kimlerin sultanıdır, kimlerin babasıdır, tam olarak bilinmiyor.

 3. Gerçekte kendini gizleyen Allahın sevgili kullarından birisi, Marifet keramette olmasada,belki sadece bizim nazılarını bildiğımiz yüzlerce kerameti olan bir veli,
  Allahın izni ile Zaman ve mekanda yolculuk edebilen bir Allah adamı.
  Size deselerki o, Ebrehenin ordularına taşları atan ebabil kuşlarından birtanesiydi,yaşadığı zamandan bin küsür yıl öncesine gidip,ebrehenin fil ordularına taş atan,kuş şeklinde görünen ve o günki şavasta yerini alan birisiydi.Ne derdiniz?Muhtemelen bu bir hurafe dersiniz,Ama bu gerçek…

 4. Ben eski çalıştığım şirket kapanınca işsiz kalmıştım. Sonrasında grdiğim iş yerlerinden ya paramı 1-2 veriyor, sonra ekonıiik kriz, iş az vb. bi bahaneyle vermiyorlardı, yada kimi üş yeri kapanıyordu. Tam 3 yıl yarım yamalak çalıştım ve çoğu zaman işsizdim. HER ŞEY TERS, ÇOK AKSİ GİDİYORDU.! Bir gün YALOVA’da evli olan ablama uğrafım. Durumu anlattım. Ne yapmalıyım defim. Bana ‘ Buraya bsğlı GÜNEYKÖY diye bir yer var. Günde 4-5 kez Minibüs gider ve gelir. Orada ŞEYH ŞERAFEDDİN Hazretleri ve birkaç değerli zât daha aynı küçük, halı kaplı tertemiz bir türbe içinde yan yana mefhum (yayakta). ORAYA GİT VE DUA ET! HER ŞEY DÜZELİR!” dedi… Bende gittim ve Dualar ettim.. Daha köye adım atmakla başlayarak ve hele türbe içinin çok-çok hoş, nurani bir havası vardı.! Kelimeler ile mümkün değil, tarif bile edemeyeceğim, Aşırı huzur verici ve ferahlatıcı bir yer olduğunu belirtmeliyim Dönmek dahi istemedim. Gidince sizde aynılarını yaşayacaksınız. ALLAHIN İZNİYLE 1 AY KADAR SONRADA HEM İSTEDİĞİM GİBİ DÜZENLİ VE ÇOK RAHAT BİR İŞE SAHİP OLDUM, HEMDE BEN Kİ MÜSRİF BİR ADAMDIM, PARAM DA BEREKETLİ OLDU, BİRAZ-BİRAZ PARA BİLE BİRİKTİRMEYE BAŞLADIM.! TAM 5 YILDIR KESİNTİSİZ HALEN AYNI ŞİRKETTE ÇALIŞMAKTAYIM. ŞİRKETTE CEO VE YARDIMCISINA VE KISIM MÜDÜRÜME KADAR SEVİLEN BİRİ OLDUM. VE ALLAHIN İZNİYLE 3 YIL SONRADA İNŞAALLAH EMEKLİ OLACAĞIM.
  NOT : DİLEĞİNİZ OLDUKTAN SONRA, ORAYA 1 KEZ DAHA YANİ İKİNCİ KEZ İADE-İ ZİYARET E GİDERSENİZ, KESİNLÜKLE HAYATINIZDA ÇOK DAHA FAZLA GÜZELLİKLER OLUR, VERİM ALIRSINIZ.!!! HEM İŞİNİZ-GÜCÜNÜZ RAST +YOLUNDA VE GÜZEL) GİDER, HEM DE ALLAH KATINDAN BİR İKİ HAYIRLI VE ÇOK UĞURLU KAPI DAHA ÖNÜNÜZE AÇILIR.!! BUNU GİDEN HERKES VE KÖYDEKİ YAŞLILAR, GENÇLER HERKES TE SÖYLÜYOR.! ZATEN BİZZAT BENDE DE HARBİDEN ÇOK İŞE YARADI.!
  YALOVA MERKEZ’DE İDO DENİZ OTBÜSÜ İSKELESİNİN HEMEN 30 Mt.YANINDA MİNİBÜS ANA DURAKLARINDAN GÜNEYKÖY’E MİNİBÜS VAR.!!!
  GÜNEYKÖY’E GİDİŞ SAATLERİ : SABAH : 08:00 (Pazar günü bu swfer yok.!), ÖĞLEN : 12:00, ve 13:30 (Pazar günü 13:30’daki sefer yoktur.!), 17:30 ve 19:30 YALOVADAN GÜNEYKÖY’E MİNİBÜS GİDİŞ SAATLERİDİR.!!!
  GÜNEYKÖY’DEN YALOVA’YA DÖNÜŞ İSE : SABAH : 09:30, ÖĞLEN : 12:30 (Pazar günü bu sefer yapılmaz!), 14:00, ve Akşam 18:00’da DÖNÜŞ SAATLERİDİR.!
  Şahsen ben faydasını gördüm.! Yılda 1-2 yine içimden geliyor, o nurâni hava beni çekiyor yine gidiyorum.
  TAVSİYEN, BURAYA KESİNLİKLE GİDİNİZ… FAYDASINI GÖRECEKSİNİZ.!!! Sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu, ne sevap bana…
  Giderken dileyen 1 paket misafir şekeri götürebilir. İçeride şekerliğe açıp yada açmadan yanına bırakabilirsiniz.. Köşe bucağına kadar Tertemiz, pırıl pırıl bir türbedir.
  Siz Güneyköy’e gideceklerden küçük bir ricam olacak : Ne olur Bu Özer kardeşinize de 1-2 dua ve Rabbimizden o an bana içinizden geldiği gibi iyi dileklerde bulununuz… ALLAH SİZDEN DE RAZI OLSUN, HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE OLSUN (Amin) ????

maslan için bir cevap yazın İptal

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz