Cumartesi, Ağustos 20, 2022

Şeyh Salahuddin İbn-i Mevlana Siracüddin (k.s.)

0
Kırgızistan'ın Oş şehrinin Şark mahallesinde yüksek bir tepe üzerinde bulunan Sermezar kabristanlığında aile kabristanındadır. Salahuddin İbn-i Mevlana Siracüddin (k.s.) Hazretleri, Kırgızistan'ın Oş şehrindendir. Şiirde kullandıkları...

Taşkesenli Şeyh Ahmet Efendi (k.s.)

0
Erzurum - Taşkesenli camii avlusundaki Aile kabristanında.Taşkesenli Şeyhleri’nin ilki Erzurum havalisinde ilim ve irfanı ile tanınan Taşkesenli Şeyh Ahmet Efendi...

Seyyid Emir Külal (k.s.)

0
Özbekistan - Buhara'daSeyit Emir Külal Hazretlerinin kabri şerifi ; Özbekistan - Buhara'da Büyük velîlerden. İnsanları Hakk'a dâvet eden, doğru yolu göstererek...

Şeyh Fahreddin Arnasi (k.s.)

0
 Batman - Korik köyündeki aile kabristanında  Şeyh Fahreddin Arnasi hazretlerinin Silsile-i Şerifi Şeyh Muhammed Saîd Seydâ el-Cezerî’nin ilmî yetkinliğini takdir ettiği en...

Filibeli Hacı Hafız Tevfik Efendi (k.s.)

0
BOlu - Mudurnu 'da Şehre hakim yüksek bir tepe dedir. ( harita tam olarak bulunduğu yeri göstermektedir.) Bolu velilerinden. 1796 yılında doğdu ilk öğrenimini Filibe'de...

Şeyh Mustafa Sisi

0
Elazığ – Karakoçan ‘da ilçeye 18 km. mesafede bulunan Yücekonak (Kovman) köyündeki aile mezarlığındadır. Seyda-i Sisi . Nakşibendi Şeyhi , Şeyh Abdulkadir Hezani’nin halifesi Şeyh Mustafa...

Hace Arif Rivegeri (k.s.)

0
Özbekistan - Buhara'da Sofirkan bölgesinde Peygamber efendimizden sonra insanlara doğru yolu gösteren âlimler silsilesinin onuncusu. Buhârâ'ya 30 km uzaklıkta bulunan Rivger köyünde dünyâya geldi. Doğum...

Mevlana Halid Bağdadi (k.s.)

0
Mevlana Halid Bağdadi hazretlerinin kabri şerifi ; Suriye - Şam'da Kasiyun Dağındaki Dergahında On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın...

Mahmud Sami Ramazanoğlu

0
Mahmud Sami Ramazanoğlu hazretlerinin kabri şerifi ; Medine - Cennetül Baki kabristanında Hazreti Osman Efendimiz ile Ebu Said El Hudri hazretlerinin yakınındadır. Mübârek ömürlerinin her...

Terzi Baba

0
Terzi Baba hazretlerinin türbesi ; Erzincan - Merkez'deki Terzi Baba Kabristanında Terzi Baba silsile-i Şerifi Mevlana Halid-i Bağdadî hazretlerinin halifesi Erzincanlı Abdullah Mekkî Efendi'den hilafet almış...