Menü

keyboard_arrow_down Halvetiyye

İbrahim Zahid Geylani

İbrahim Zahid Geylani

Bu yazı sabitlenmiştir.

İran – Hazar denizi Kıyısındaki Gilan eyaletindeki Lahinca’da İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, İbrâhim bin Ruşen Emîr bin Yâbil bin Bidâr-ül-Kürdî es-Sincâni olup, künyesi Ebü’s-Safvet ve lakabı Tâcüddîn’dir. Doğum...

Nurettin Cerrahi (k.s.)

Nurettin Cerrahi (k.s.)

Bu yazı sabitlenmiştir.

İstanbul – fatih – cerrahi asitanesi Halvetiyye-Ramazaniyye tarikatının Cerrahiyye kolunun kurucusu. İstanbul’da Cerrahpaşa Camii’nin karşısındaki Yağcızade Konağı’nda dünyaya geldi. Adı Muhammed’dir. Babasının adı Abdullah Ağa, annesinin adı ise Emine Nesime...