Çarşamba, Ekim 4, 2023

Hz. Ali (r.a.)

0
Irak - Necef Eshâb-ı kiramın büyüklerinden. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) dâmâdı ve dördüncü halîfesidir. Peygamberimizin ( aleyhisselâm ) amcası Ebû Tâlib’in oğludur. Künyesi Eb’ül-Hüseyin’dir. Bir...

İmam Musa Kazım (k.s.)

0
Irak - Bağdat'da Kazimiye bölgesinde bulunan İmam Musa Kazım camiinde KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.

Hz. Cafer-i Sadık (r.a.)

1
  Cafer-i Sadık (r.a.) hazretlerinin kabri şerifi ; Medine'de Cennetül Baki Kabristanında Eshâb-ı kirâmı görmekle şereflenen Tâbiîn devrinin yükseklerinden ve evliyânın büyüklerindendir. İsmi Câfer-i Sâdık bin...

İmam Hasan Askeri – Samerra

0
Irak - Samerra - Babası İmam Ali Naki El Hadi hazretlerinin yanında 232 yılının Rebîülevvel veya Rebîülâhir ayında (Kasım - Aralık 846) Medine'de dünyaya geldi....

İmam Muhammed Taki (k.s.)

0
Irak - Bağdat - Kazimiyye bölgesinde İmam Musa Kazım camiinde KaynakFotoğraflar için Şehit Mehmet Cambaz Bey’e teşekkür ederiz.

İmam Ali Naki el Hadi – Samerra

0
Irak - Samerra - Oğlu İmam Hasan askeri hazretlerinin yanında Medine'nin 3 mil uzağında bulunan ve Mûsa b. Ca'fer tarafından kurulan Sureyya köyünde 214 (829)...

İmam Ali Rıza

0
İran - Meşhed şehrinde. Oniki imâmın sekizincisi. Muhammed Cevâd Takî’nin babasıdır. Nesebi, Ali Rızâ bin Mûsâ Kâzım bin Ca’fer-i Sâdık bin Muhammed Bâkır bin Ali...

Hz. İmam Hüseyin (r.a.)

0
Irak- Kerbela Resûlullahın ( aleyhisselâm ) torunu, Hazreti Ali’nin ikinci oğlu. Oniki imâmın üçüncüsü ve Ehl-i Beytin beşincisidir. Hicretin altıncı yılında (m. 626) doğdu. Hazreti...