Perşembe, Şubat 25, 2021

Şeyh Abdulmecit Sivasi

0
İstanbul - Eyüp - Nişanca'daki Sivasi dergahında. Halveti şeyhlerinin önde gelenlerinden olan Abdülmecid Sivasi Hazretleri, keşif ve kerameti zahir evliyadandır. Künyeleri «Ebu'l Hayr», lakabları ise...

Hüseyin Sadık Efendi

0
 

Pir Ahmed Edirnevi (k.s.)

0
İstanbul - Eyüp'de Feshane caddesi üzerinde Zal Mahmud Paşa camii yanında Pir Ahmed Edirnevi hazretleri , Edirneli olup , Pir Alaeddin Ali Aksarayi (ö. 1537-38...

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

0
İstanbul Eyüp'de ; Piyerloti'ye çıkan idris köşkü yokuşunda yol üzerinde Kaşgari dergahına gelmeden sağda Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat Hazretleri 1881 yılında Medine'de doğmuştur. Temiz...

Küçük Hüseyin Efendi

0
İstanbul - Eyüp Sultan Kabristanında Piyer lotiye çıkan yol üzerinde Necip Fazıl Kısakürek in kabrinin üst tarafında.

Ubeydullah Kaşgari (k.s.)

0
İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara,...

Cemaleddin Uşşaki (k.s.)

0
İstanbul - Eyüp - Eğrikapı da Hirami Ahmed paşa camii avlusunda .......

Azizzade Şeyh Abdulbaki Sivasi (k.s.)

0
İstanbul - Eyüp Nişanca cadesinde Pir Abdulmecid Sivasi tekkesinde Abdülmecîd-i Sivâsî’nin tesbit edebildiğimiz kadarıyla biri erkek dört çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan biri, Abdülbâki Efendi’dir. Diğer...

Bali Baba

1
adres