Salı, Haziran 28, 2022

Hızır Çavuş

1
adres

Hz. Şit (a.s.) – Makam – Tarsus

1
Mersin – Tarsus’da Ulu caminin içerisinde. Adem(a.s)’dan sonra gönderilen peygamberdir. Adem (a.s.)’ ın 3. oğludur. Adem(a.s.)’ın oğullarından Kabil , çıkan anlaşmazlık sonucu Habil’i öldürünce, Allah(c.c.)...

Muhammed Nasuhi Üsküdari

0
 Makâm-ı evliyâdır, menbâ-ı feyz-i fütûhîdir,Edeple dâhil ol sofî, bu dergâh-ı Nasûhî'dir.Halvetiyye – Şabaniyye yolunun büyüklerinden olan Şeyh Muhammed Nasuhi Efendi...

Hz. Hamdullah El – Ensari (r.a.)

0
YA vedud caminin karşısında Eyüpden Unkapanına giderken sağ tarafta Hz. Ka’b ve Hz. Ebu Şeybe El-Hudri nin kabir lerinin bulunduğu Toklu ibrahim dede mezarlığındadır. Ebu...

Ahmed İzzet Efendi (k.s.) – Lokmacı Dede

0
İstanbul - Fatih'de İsmail ağa camii yakında yer alan Lokmacı dede sokağındaki Ahmed İzzet Efendi camii içerisinde Allame-i Asır Essseyid , Eşşşeyh Ahmet İzzet Efendi...

Osman Şems Efendi

0
İstanbul - Üsküdar - Karacaahmet Kabristanında - Karacaahmet Sultan dergahından İnadiyeye doğru giderken yol üzerinde İstanbul Sirkeci’de doğdu (23 Mart 1814). Asıl adı Osman Nureddin’dir....

Seyyid Mehmet Efendi

0
adres

Salih Efendi

0
adres

Sarı Abdullah Efendi (k.s.)

0
İstanbul – Topkapı ; Topkapı – Maltepe yolu üzerindeki topkapı kabristanında. Bayrampaşa vergi dairesine yakın olan kapısının hemen karşısında ......

Selami Ali Efendi

0
İstanbul - Üsküdar - Kısıklı'da Büyük Çamlıca caddesinden İBB tesislerine çıkarken solda yer alan Selami Türbe sokaktaki kabristanda Celveti şeyhlerinden olan Selami Ali Efendi, Menteşe'nin...